دوستدار ستاره درج لینک ها به معنی تایید همه آنها نمی باشد و صرفا یک امر اطلاع رسانی می باشد . در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را http://setareh2019.mihanblog.com 2019-09-19T14:33:51+01:00 text/html 2019-08-13T13:47:21+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی کف دست شما راز عشق و ازدواج شما http://setareh2019.mihanblog.com/post/453 <div class="postpic"><p><a href="https://www.tasvirezendegi.com/طالع-بینی-ازدواج-کف-بینی-خط-عشق/"><strong>خط عشق کف دست</strong></a>&nbsp;: <em><br></em></p><p><em>کف بینی</em> نوعی <a href="https://www.tasvirezendegi.com/tag/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C/"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong>طالع بینی</strong></span></a> است که متخصصان آن ادعا می کنند با استفاده از&nbsp;خط های کف دست کسی، از سرنوشت، آینده، گذشته و اخلاق شخص آگاهی می یابند.البته این ادعا به هیچ عنوان ریشه علمی ندارد و بسیاری از&nbsp;پژوهشگران آن را عقیده ای خرافی می دانند. اما برای بسیاری از مردم آگاهی از آینده و سرنوشت بسیار جذاب است. از این رو به دفعات به سراغ یافتن رمز و راز خطوط دست و نشانه های آن می روند.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.tasvirezendegi.com/طالع-بینی-ازدواج-کف-بینی-خط-عشق/"><img class="size-full wp-image-148953 aligncenter ls-is-cached lazyloaded" src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-کف-دست-خط-عشق.jpg" data-src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-کف-دست-خط-عشق.jpg" alt="" data-srcset="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-کف-دست-خط-عشق.jpg 600w, https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-کف-دست-خط-عشق-120x60.jpg 120w" data-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" width="600" height="295"></a></p><p>&nbsp;</p><p>اگر جزو این افراد هستید، توصیه می کنیم دست های خود را در کنار هم قرار دهید و ببینید که خط عشق دست شما شبیه کدام یک از&nbsp;تصاویر&nbsp;زیر است. سپس با مطالعه توضیحات&nbsp;عکس&nbsp;می توانید تا حدی به رازهای&nbsp;عاشقانه&nbsp;ی وجود خود پی ببرید.</p><div class="code-block code-block-1" style="margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;"><div class="yn-bnr processed" id="ynpos-4358" style="height: auto; width: 100%; max-height: 90px; max-width: 100%; overflow: hidden; text-align: center; display: table; margin: 0px auto 10px;"><a rel="nofollow" href="https://ck.yektanet.com/b/click?impression=xZqlY0JbkkLWFC2Ybgu%2BhbV7oP2gfdSTdZXiSPNkMzIYTCJ1gREDIduKZUr7E1kuz5C9tdwwLIU6B8C2jFMf6dFPT1h21QPHKLMPpl6vDxtCDiVf7Aa7so4f4k89BbmN9XB8Ljd2hnS9wRuwNvU4TCAWQUC%2BsuzfxZ1Hlkg08%2ByZPA4blbnLcFD7SLQkT1J1DI3envPm7HWicj2nu3XNbnAN27wIfsBjApXlBxQejdwLp49KEg%2B1sSrWBEG2QhwlNDn6uC%2B%2FGaKR4%2F2yM2hpL%2FPtiGPfwydPoecp1QDuqOmy114kGwEHZSWWZ%2FMI7dNYjc%2Bl3PH7Rm5hkx8WuBre6v2VyF9Rwd53lup65I6orWzRWb8LgKV2pRm2haeYJNgpq4KV6cb8op5Gcdr1PDnIFB4KPCRC1CO31Ru5oEIg7hRgu0qndLXFAW0Sj2EWyHzUyniBkTyBe1X6j2AbLSyrxQ%3D%3D%3AJKqHCFma7V55YmjdW%2BwwAfUdWEwDYaCdzEAEvXaq%2FUMyG%2FrpacpSJBN4ukr%2B8kk33Y7qodXNl5SP8S54NP6qBujMXRtaJGZ%2FRKWhY5gejXtENZazyu8VSsqhISv1CPy3itj%2FvhCY98l%2FL5Uxx9Ww%2B5AcUYvDXWtYpY0fWw6xPbZDIZUQr%2FoCtOwWLnXxY0DnDtPUrcknSLZGqpFFJ%2F%2B8JIkuJVePgbeoTUDpF0RT9o%2FFWXSvn%2FiGjBNKiKcO7epTGYdqQWROppnq%2BIbklp7lVNl4D8hctivuL4jOqTiEBt2xRYM%2FycEiygsPduDeGzvOain6X9Xoje0QdRB%2Fl4EzKQ%3D%3D&amp;redirect=https%3A%2F%2Ftypeo.top%2F" target="_blank" style="position: relative; display: table; margin: 0px auto;"> <div style="position: absolute;top: 0;right: 0;width: 85px;height: 50px;margin: 0;"><div class="yn-bnr__branding"> <img class="yn-bnr__logo" src="https://cdn.yektanet.com/assets/images/yn-icon.svg" title="yektanet.com"> </div></div></a></div></div><a href="https://www.tasvirezendegi.com/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%da%a9%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d8%b9%d8%b4%d9%82/"><img data-no-lazy="1" style="margin: 0 !important;" src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/themes/zendegi/images/source.gif" alt="کف بینی" usemap="#sourcemap"></a><h3><span style="color: #ff0000;"><strong>خطوط عشق هر دو دست در یک راستا قرار دارند</strong></span></h3><p><img class="size-full wp-image-148956 aligncenter lazyloaded" src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-ازدواج-با-کف-دست.jpg" data-src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-ازدواج-با-کف-دست.jpg" alt="" width="600" height="451"></p><p>اشخاصی که <strong>خط عشق</strong> هر دست‌ شان در یک راستا قرار دارد، در زمینه عواطف خود راسخ بوده و به روابط پایدار و طولانی مدت علاقه بیشتری نشان می دهند. آن ها کاملا منطقی هستند و از چرخش های ناگهانی در رابطه&nbsp;خوششان نمی آید.</p><p>همچنین باید گفت که آن ها انسان های حساس با شخصیت های آرام و نرم هستند و به خوبی می توانند عقاید دیگران را درک نمایند.</p><p>&nbsp;</p><h3><span style="color: #ff0000;">خط دست چپ پایین تر است</span></h3><p><a href="https://www.tasvirezendegi.com/طالع-بینی-ازدواج-کف-بینی-خط-عشق/"><img class="size-full wp-image-148954 aligncenter lazyloaded" src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-ازدواج-با-کف-دست-1.jpg" data-src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-ازدواج-با-کف-دست-1.jpg" alt="" width="600" height="446"></a></p><p>این افراد ترجیح می دانند شریک عاطفی شان از خود آن ها بزرگ تر و فهمیده تر باشد. آن ها در عشق موفق و احساساتی هستند و چندان پایبند&nbsp;از قوانین&nbsp;اجتماعی&nbsp;نیستند. این اشخاص در بیشتر مواقع&nbsp;به حس ششم خود اعتماد می کنند که تقریبا همیشه هم درست است.</p><p>&nbsp;</p><h3><span style="color: #ff0000;">خط دست راست پایین تر است</span></h3><p><img class="size-full wp-image-148955 aligncenter lazyloaded" src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-ازدواج-با-کف-دست-2.jpg" data-src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2017/08/طالع-بینی-ازدواج-با-کف-دست-2.jpg" alt="" width="600" height="452"></p><p>این افراد عشق را چندان جدی نمی گیرند و به همین خاطر خیلی هم دنبال رابطه های جدی نیستند. اما وقتی فردی را برای <strong>ازدواج</strong> یا عشق ورزی پیدا کنند، بدون شک یا از خودشان کوچک تر است یا فرهنگ و ملیت جداگانه ای دارد.</p><p>این اشخاص بسیار معتمد به نفس هستند و بیشتر با چشمان خود عاشق می شوند. همچنین باید گفت کاملا مستقل و هدفمند هستند و می توانند به آسانی بر مشکلات غلبه کنند.</p><p><br></p><p>https://www.tasvirezendegi.com<br></p><p><br></p></div> text/html 2019-08-13T12:04:01+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی رمز و راز نشانه M در کف دست http://setareh2019.mihanblog.com/post/452 <p>کَف‌بینی گونه‌ای طالع‌بینی است که افرادی ادعا می‌کنند با استفاده از آن می‌توانند با دیدن خطهای کف دست کسی، از سرنوشت، آینده، گذشته و اخلاق شخص آگاهی یابند.در نظر بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی این عقیده‌ای خرافی است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به کسی که کارش کف‌بینی است کف‌بین می‌گویند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>خطوط کف دست در دست راست و چپ با هم متفاوتند و هرکدام معنای خاص خودش را دارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.talab.org/fun/astrology/palmistry.html"><img class="alignnone size-full wp-image-135421" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2016/03/1621122831-talab-ir.jpg" title="رمز و راز نشانه M در کف دست" alt="رمز و راز نشانه M در کف دست" width="250" height="188"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff6600;"><strong><br></strong></span></p> <p>کف‌بینی یک هنر باستانی ست که ریشه آن در هندوستان و چین بوده است. این هنر در ابتدا بخشی از طالع‌بینی هندوها بوده و پس از آن، از طریق کتاب چینی ئی چینگ (کتابی مقدس چینیان و کهن‌ترین متن به‌جامانده از چین باستان) به شهرت رسیده است. ارسطو نیز به این هنر علاقه‌مند شد، و به گسترش محبوبیت این هنر در اروپا و غرب آسیا کمک کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>این هنر و محبوبیت‌اش کماکان مثل گذشته باقی مانده، بسیاری معتقدند <a href="http://www.talab.org">کف‌بینی</a> هیچ پایه‌ی علمی ندارد و آن را به سرعت رد می‌کنند، ولی اگر واقعا آن را بشناسیم، اعتراف خواهیم کرد کاملا حقیقی و درست می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ولی یکی از چیزهای مهمی که باید با دقت دنبال‌اش بگردیم، حرف ‌M روی کف دست می باشد. این شکل از به هم پیوستن خطوط قلب، سر، و زندگی ایجاد می‌شود. حرف M روی کفِ دست‌ همه‌ی آدم‌ها وجود ندارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>شمار افرادی که چنین شکلی را روی کف دست‌شان دارند، کم‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید. گفته می‌شود آدم‌هایی که حرف M کف دست‌شان دارند، آدم‌های خاصی هستند.آن‌هایی که حرف M کف دست‌شان دارند ظاهرا در تشخیص دروغ بسیار ماهر هستند و می‌توانند پنهان‌کاری‌هایی را که برای گیج کردن و به اشتباه انداختن‌شان صورت می‌پذیرد، برملا کنند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به زحمت می‌توانید دورشان بزنید و آن‌ها به سرعت می‌توانند دروغ و فریب را تشخیص دهند. این ویژگی اغلب میان زنان رواج دارد، ولی به این معنی نیست هر کس حرف M کف دست‌اش ندارد، فاقد خصوصیات بالا است.هم‌چنین کسانی که حرف M کف دست‌شان دارند می‌توانند رهبران بزرگی باشند و آینده‌ی خوبی در انتظارشان است.</p><p>http://www.talab.org/fun/astrology/palmistry.htm<br></p><p><br></p> text/html 2019-08-13T12:01:12+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی آشنایی با راز و رمز خطوط کف دست http://setareh2019.mihanblog.com/post/451 <div>آشنایی با راز و رمز خطوط کف دست Sensation-hand آیا می دانستید از روی خط های کف دستتان می توانید پی به راز ور مز شخصیتی افراد ببرید و از اسراری مانند طول عمر، رفتار و روحیات آن ها خبردار شوید پیشنهاد می کنیم به خطوط کناری کف دست آن ها نگاهی بیندازید و با این نکات آشنا شوید به خطوط افقی و منحنی روی مچ دستتان که کف دستتان را از مچ جدا می‌کند، خطوط دستبند می‌گویند. جالب این است که این خطوط معنای متعددی مرتبط با طول عمر، سلامتی، شهرت و رفاه افراد دارند. بنابر علم متافیزیک، تعداد خطوط موجود روی مچ دست (خطوط دستبند) طول عمر زندگی افراد را نشان می‌دهند. هرچه تعداد این خطوط در دست شما بیشتر باشد، طول عمر شما نیز بیشتر خواهد بود. اگر خط اول آن کاملا مشخص و قابل مشاهده باشد و شکستگی و بریدگی در آن وجود نداشته باشد، 22 تا 28 سال از زندگی را نشان می‌دهد. در حالی که دومین خط، 46 تا 56 سال از زندگی و به همین ترتیب خط چهارم 84 سال از زندگی یا بیشتر از آن را نشان می‌دهد. پس هرچه این خطوط بیشتر باشد، طول عمر بیشتر است. تعداد افرادی که این خط چهارم را روی دستتشان داشته باشند، بسیار کم است. بیشتر افراد 2 یا 3 خط بر روی مچ دست خود دارند. خط اول بسیار مهم است و بنابر علم متافیزیک، کسانی که خط اول روی مچ دستشان عمقی و پررنگ و به طور واضح مشخص است، از نظر سلامتی فردی سالم و از نظر فیزیکی فردی متناسب هستند. اگر این خط کمرنگ و بریده باشد و یا کاملا مشخص نباشد، این نشان می‌دهد که فرد از نظر سلامتی و فیزیکی در وضعیت ایده‌آل و مطلوب قرار ندارد و ممکن است مبتلا به مشکلات سلامتی باشد. در زنان اگر خط اول روی مچ دست آن‌ها به صورت منحنی رو به بالا به سمت کف دست باشد و یا خطی شکسته یا منقطع باشد، این بدان معنی است که آن‌ها دچار مشکلات زنان زایمان یا مشکلاتی در باروری هستند. در مردان اگر خط اول چنین باشد، این نشان می‌دهد که آن‌ها ممکن است مبتلا به مشکلات پروستات، دستگاه ادراری یا تولیدمثل باشند. خط دوم نشان‌دهنده آسایش، شادی و رضایت افراد است و اگر این خط کاملاً واضح، صاف و عمقی بدون شکاف یا چین باشد نشان‌دهنده شادی و رفاه است. خط سوم اسم و رسم و شهرت افراد و میزان قدرت نفوذ آن‌ها را نشان‌ می‌دهد. خط چهارم که موازی خط اول است، طول عمر بالا را نشان می‌دهد و تاکیدی بر خط سوم محسوب می‌شود.<a href="https://www.hidoctor.ir/"> <br></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>https://www.hidoctor.ir/124088<br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-08-13T11:54:47+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی کف بینی و خط زندگی http://setareh2019.mihanblog.com/post/450 <h1 class="fb fn30 news_title" itemprop="name"> <a href="https://www.borna.news/بخش-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-5/370816-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" title="خطوط کف دست سبک زندگی شما را نشان می‌دهد/ کف بینی و خط زندگی" target="_blank" itemprop="url"> </a> </h1> <p class="fn18 news_lead mt12 mb12" itemprop="description"> در طول تاریخ، مردم مجذوب و شیفته رمز و رازهای شخصیت انسان بوده‌اند. در تلاش و کوشش‌ برای یافتن این‌که چرا و چگونه انسان‌ها با یکدیگر تفاوت دارند </p> <p style="text-align: justify;">به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا،&nbsp;در طول تاریخ، مردم مجذوب و شیفته رمز و رازهای شخصیت انسان بوده‌اند. در تلاش و کوشش‌ برای یافتن این‌که چرا و چگونه انسان‌ها با یکدیگر تفاوت دارند؛ مردم در ستاره‌ها به‌دنبال جواب بوده‌اند، در تجزیه و تحلیل دست‌خط‌ها و دست نوشته‌ها، در مورد مطالعه شکل و شمایل سر و همچنین در مورد خط‌ها و اشکال دست انسان. هر کسی می‌تواند به دست آدمی نگاه کند و برخی حقایق را از این نگاه برداشت کند. برای مثال یک دست با تاول‌ها و آبله‌ها و پینه‌های موجود به ما می‌گوید؛ فرد دارنده این دست کارهای سخت و زحمات فیزیکی زیادی را انجام می‌دهد اما برخی از مردم فراتر رفته‌اند و خطوط و اشکال متفاوتی را در کف دست انسان تشخیص و آن‌ها را با ویژگی‌های درست شخصیتی انسان ارتباط داده‌اند. متخصصان در مطالعه کف دست، خطوط زیادی را در کف دست انسان تشخیص داده‌اند که طول، درازا، وضوح و روشنی آن‌ها سیمای درست شخصیت را تعیین می‌کند.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">خطوط دست به وسیله امواج مغز شما ایجاد می‌شوند. آن‌ها نقشه ضمیر ناخودآگاه شما هستند. تصور کنید هر یک از این خطوط رودخانه‌ای در حال حرکت هستند. هر چه خطوط عمیق‌تر و گسترده‌تر باشند، می‌توانند قدرت بیشتری را به شما ببخشند. این به آن معناست که انرژی آن‌ها در زندگی شما قوی‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر خط هوای دست شما عمیق باشد، بیانگر این است که بیشتر وقت خود را صرف تفکر می‌کنید.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">&nbsp;داشتن خط باریک و کم عمق به معنای وجود قدرت اندک در این نقطه است. اگر خط هوای شما کم عمق و ظاهری به‌نظر برسد، به این معناست که به سختی می‌توانید روی برنامه‌های‌تان متمرکز شوید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">خط کف دست باید همانند یک رودخانه آشکار و روشن به‌نظر برسد. اگربه این صورت باشد بیان مفهوم آن خط آسان خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر خط عطارد شما آشکار باشد، تبادل تفکرات‌تان برای شما آسان خواهد بود.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">همچنین خط کف دست شما می‌تواند همانند رودخانه با قطعات بسیار مسدود و دارای انشعابات متعددی در طول مسیر خود باشد. اگر خط کف دست شما به این صورت است بیان انرژی آن خط مشکل‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر خطوط بسیاری خط عطارد را قطع کرده باشند، این به آن معناست که در مورد تبادل تفکرات خود تامل می‌کنید. اگر همواره خطوط را به‌عنوان رودهای انرژی مدنظر دارید. ادراک آن‌ها آسان خواهد بود.</span></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><strong>آشنایی با خط زندگی</strong></p> <p style="text-align: justify;">خط زندگی یا خط حیات ، خطی خمیده است که بر دور پایه انگشت شست چرخیده و در روی یک رگ خونی قرار گرفته است که با قلب ، شکم و دیگر دستگاههای حیاتی ارتباط دارد .</p> <p style="text-align: justify;">از روی خط زندگی میتوان میزان طول عمر فرد ، همچنین وضعیت سلامتی یا بیماری او را در دوره های مختلف زندگی مشخص کرد.</p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" style="text-align: center; line-height: 1.7em;" target="_blank"><img alt="کف دست و خط زندگی, انواع کف بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA4NC5qcGc=" width="200" height="251"></a></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">اگر خط زندگی صاف و بدون شکستگی و واضح و عمیق باشد نشانگر سلامتی و طول عمر فرد است و در صورتیکه اگر کمرنگ و سطحی و توأم با شکستگی باشد دلالت بر ضعف مزاج فرد میکند .</span></p> <p style="text-align: justify;">اگر این خط به شکل زنجیری باشد و پیچ و خم های ریز داشته باشد نشانگر ضعف و عدم سلامتی فرد است.</p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" style="text-align: center; line-height: 1.7em;" target="_blank"><img alt="کف دست و خط زندگی, انواع کف بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA4My5qcGc=" width="200" height="251"></a></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">اگر خط زندگی به طرف تپه ناهید برود و آن را باریک و کوچک کند نشانگر کمبود نیرو و ضعف شهوت غریزی است ولی اگر طوری به طرف تپه ناهید برود که این تپه منطقه بزرگ و نسبتاً وسیعتری را شامل شود بیانگر آن است که فرد دارای نیروی غریزی و شور و شهوت قدرتمندی است .</span></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" style="text-align: center; line-height: 1.7em;" target="_blank"><img alt="کف دست و خط زندگی, انواع کف بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA4Mi5qcGc=" width="200" height="251"></a></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">اگر خط زندگی از سمت راست بیشتر به سمت تپه مشتری کشیده شود دلالت بر این دارد که فرد کنترل ببیشتری بر خود دارد و دارای جاه طلبی بیشتری است .</span></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" style="line-height: 1.7em; text-align: center;" target="_blank"><img alt="کف دست و خط زندگی, انواع کف بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA4MS5qcGc=" width="200" height="251"></a></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">اگر خط زندگی از سمت راست به درون تپه مریخ نفوذ کند نشانگر آن است که فرد از اعتماد به نفس کمتری برخوردار است و در کارهای خویش چندان پیگیر نیست .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">&nbsp;</span><a href="http://www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" style="line-height: 1.7em;" target="_blank"><img alt="کف دست و خط زندگی, انواع کف بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA4MC5qcGc=" width="200" height="256"></a></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="color:rgb(51, 51, 51); line-height:1.7em">خط بهرام : خط بهرام در داخل تپه ناهید و در نزدیکی خط زندگی قرار گرفته است و فقط در برخی از دست ها دیده میشود و بیانگر نیروی حیاتی بسیار زیاد و مقاوم بودن فرد در مقابل بیماریهاست .</span></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">کسانی که خط بهرام بر کف دست آنها وجود داشته باشد افرادی بسیار شجاع و دلیر هستند که از هیچ چیز باک ندارند و همواره به استقبال خطر میروند و از نیروی زندگی بسیار فراوانی برخوردار میباشند.</span></p> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="line-height:1.7em">در تصاویر زیر انواع ۲۴ مدل مختلف کف دست و خط زندگی را مشاهده میکنید ، با دقت به آنها بنگرید و ببینید کدام یک از این تصاویر با کف دست راست شما مشابهت بیشتری دارد ، بعد از انتخاب تصویر مورد نظر ، تفسیری که در زیر آن نوشته شده است بخوانید تا نسبت به خود شناخت بیشتری پیدا کنید .</span></p> <table style="color:rgb(31, 31, 31); width:414px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>بطور کلی عمر طولانی و درازی خواهید داشت و زندگیتان همواره رو به پیشرفت و تعالی خواهد بود&nbsp;اما فراموش نکنید در مواقع نیاز باید به دیگران کمک کنید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwOS5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۲</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>شما فردی هستید که معمولاً کارهای خود را با شتاب و عجله انجام میدهید و اصولاً شخصی کم حوصله و بی صبر هستید ،&nbsp;از بحث و گفتگو با دیگران لذت میبرید و دوست دارید افکار و ایده های خود را با دیگران در میان بگذارید</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwOC5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۳</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>خط زندگی شما نشان میدهد که اگر فقط به فکر خودتان باشید آنگاه در زندگی با مشکلات عده ای مواجه خواهید شد بنابراین بهتر است به نیازها و خواسته های دیگران نیز فکر کنید و نسبت به دیگران بی اعتنا نباشید</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwNy5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۴</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>زندگی پر و پیمان و مرفهی خواهید داشت و سود و منفعت زیادی از جانب یکی از دوستانتان به شما خواهد رسید اما برای زندگی خود باید هدف ارزشمندی را در نظر بگیرید و با همة توانایی در راه رسیدن به آن بکوشید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwNi5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۵</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>در طول زندگی ممکن است با افراد خانواده و یا همکاران خود دچار اختلاف نظر شوید و این امر احتمالاً منجر به درگیری و برخورد شود&nbsp;، هر چه بیشتر خوشبختی را در خود تقویت کنید فرصت های بیشتری برای رفع اختلافات خود با دیگران بدست خواهید آورد</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwNS5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۶</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>اگر در انجام کارهای خود تعلل و سستی به خود راه ندهید و به موقع شروع کنید ، آنگاه در رقابتهای یک زندگی یک گام جلو خواهید بود ،&nbsp;باید کمی جاه طلبی داشته باشید و با همت و تلاش به خواسته های خود دست یابید</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwNC5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۷</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>در انجام هدف های کوتاه مدت موفق خواهید بود بنابراین برای توفیق در زندگی بهتر است اهداف بلند مدت خود را به چند مرحله تقسیم کنید تا انجام آنها بهتر میسر شود&nbsp;و مواردی را که ممکن است پیشرفت شما را به تأخیر بیندازد از برنامه زندگی حذف کنید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwMy5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۸</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>در برخی معاملات و داد وستد هایی که در زندگی خواهید داشت ممکن است با مشکلاتی روبرو شوید ولی در هدف های عمده شغلی خود موفق خواهید بود ، شما باید با افراد خانواده ، همکاران و دوستان خود فعالیت های مشترک بیشتری داشته باشید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwMi5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۹</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>در زندگی شانس به شما لبخند میزند&nbsp;و یک فرصت طلایی برای پولدار شدن نصیبتان میشود اما ممکن است در خرج کردن آن ، کمی دچار شتابزدگی و افراط شوید ، در ارتباط با پول باید هوشیارانه تر عمل کنید و احتیاط را از دست ندهید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwMS5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۰</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>زندگی شما از نظر خانوادگی و کسب مال و ثروت توأم با موفقیت و رضایت خواهد بود اما از نظر سرمایه گذاری مالی باید محتاط باشید چون خطراتی شما را تهدید میکند&nbsp;، فکرتان راباید راجع به چیزی که در نظر دارید بخرید تغییر دهید</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTEwMC5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۱</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>موفقیت های غیر منتظره ای در زندگی تان رخ خواهد داد&nbsp;، یک موفقیت غیر عادی برای پولدار شدن بدست خواهید آورد که باید به خوبی از آن استفاده کنید اما در زمینه کار و حرفه با مشکلات و دشمنی هایی روبرو خواهید شد</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5OS5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۲</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>خط کف دست شما نشان میدهد که در زندگی تان در رابطه با یکی از دوستان خود یا یکی از فرزندان تان دچار مشکل میشوید ولی خوشبختانه این مشکل رفع میشود&nbsp;، سعی کنید در ارتباط با دوستان و بچه ها رفتار ملایم تری داشته باشید و با آنها بیشتر رفت و آمد کنید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5OC5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۳</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>در یک معامله مخاطره آمیز احتمالاً شانس می آورید و زندگیتان سر و سامان میگیرد ، برخی تفریحات و سرگرمی ها شما را به طرف خود جذب میکنند&nbsp;، در ارتباط با شغل و حرفه یا مسایل خانوادگی خود ممکن است به نوعی دردسر و گرفتاری دچار شوید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5Ny5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۴</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>پیشرفت و ترقی در زندگی ممکن است دیر به سراغتان بیاید اما امید خود را از دست ندهید چون بلاخره بخت و اقبال به شما لبخند میزند ، خود را آماده کنید و کاملاً گوش به زنگ باشید تا زمانی که شانس در خانه تان را زد از آن بهره بگیرید</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5Ni5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۵</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>در زندگی به پیشرفت های مالی شگفت انگیزی دست میابید و به رفاه و سعادت میرسید اما باید در مورد مسایل مالی کاملاً محتاط باشید و با خردمندی تصمیم بگیرید و گرنه دچار ضررهای جبران ناپذیر میشوید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5NS5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۶</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>به طور کلی از زندگی خوبی بهره مند خواهید شد&nbsp;و این موفقیت ها عمدتاً در زمینه فعالیتهای اجتماعی و شغلی شما خواهد بود ، ولی به مدد همین پیروزی ها ، زندگیتان نیز توأم با نیکبختی و سعادت خواهد شد</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5NC5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۷</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>احتمالاً در ارتباط با مسایل و موضوعات دچار مشکلاتی میشوید اما شما به کمک ذهن خلاق و نوآور خود میتوانید بر مشکلات غلبه کنید و در زمینه شغل و حرفه خود نیز موفق باشید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5My5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۸</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>خیلی معاشرتی و اجتماعی هستید و بیشتر وقت و زندگی خود را با رفقا و دوستان خود میگذرانید و زندگی شما بدون دیگران معنا ندارد ،&nbsp;از همین رو باید در انتخاب دوستان خود بسیار مراقب باشید تا دچار دردسر و گرفتاری نشوید</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5Mi5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۱۹</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>در زندگی بسیار محبوب دیگران خواهید بود و همه خواهان ایجاد دوستی با شما هستند&nbsp;و این موضوع فرصت خوبی برای شما ایجاد میکند تا بهتر بتوانید برای آینده خود برنامه ریزی کنید</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5MS5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۲۰</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>در زندگی ممکن است به راحتی نتوانید تصمیم بگیرید از همین رو بهتر است که با دیگران به مشورت بپردازید و نظر آنها را در مورد مسایل خود جویا شوید ، با درگیر کردن خود در مسایل مختلف زندگی، کم کم با‌ تجربه تر میشوید</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA5MC5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۲۱</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>زندگی شما عمدتاً در زمینه&nbsp;هنرهای نمایشی&nbsp;مانند سینما ، تئاتر ، رادیو ، تلویزیون و&nbsp;... جریان دارد و هر لحظه آماده به نمایش در آوردن یک فکر و ایده هستید ، این حرفه ، موقعیت خوبی را در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید افکار و نظریات خود را به اطلاع دیگران برسانید</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA4OS5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۲۲</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>از لحاظ اجتماعی و مالی ، با موفقیت های خوب و مساعدی روبرو خواهید شد ، هشیار باشید و از آنها به خوبی بهره بگیرید ، راجع به یکی از روابط اجتماعی خود بیشتر فکر کنید چون در ارتباط با شغل و حرفه شما امتیاز خوبی محسوب میشود</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA4OC5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۲۳</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>در زندگی خود احتمالاً با آدم های جالبی آشنا خواهید شد ، شما همچنین به فعالیتهای ذهنی اهمیت زیادی میدهید&nbsp;و افکار و احساسات خود را به خوبی بیان کنید و از این طریق دیگران را تحت تأثیر قرار دهید</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA4Ny5qcGc=" width="150" height="186"></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><strong>۲۴</strong></p> </td> <td> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>زندگی شما بستگی به معامله و مذاکره ای دارد که خود باید شروع کنید ،&nbsp;در یک میهمانی مهم که در ارتباط با همان معامله است و باید با درایت و تیز هوشی عمل کنید و با روشی منصفانه و معقول وارد مذاکره با طرف مقابل شوید</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank">&nbsp;</a></strong></p> </td> <td style="text-align: justify;">&nbsp;<a href="http://www.beytoote.com/www.beytoote.com/fun/astronomy/palmistry-life2-line.html" target="_blank"><img alt="انواع کف بینی, فال و طالع بینی" src="https://www.borna.news/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL3d3dy5iZXl0b290ZS5jb20vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZnVuL2Z1NTA4OS5qcGc=" width="150" height="186"></a></td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;https://www.borna.news</p> text/html 2019-08-13T11:50:53+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی خطوط کف دست نشانه چیست؟ http://setareh2019.mihanblog.com/post/449 <div class="row"> <div class="col-md-36"> <div class="subtitle"> کف بینی یکی از آن چیزهایی است که از نظر بسیاری هیچ معنی خاصی نداشته و شیادی بیش نیست اما باید بدانید که کف دست می تواند اطلاعات کاملی در مورد شخصیت شما داشته باشد. </div> </div> </div> <div class="body body_media_content_show" style="text-align: justify;padding: 10px;"> <div align="right"><a href="http://rooziato.com/1396133918/%DA%A9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C/" target="_blank" rel="nofollow noopener">وب سایت روزیاتو - حسین علی پناهی:</a> کف بینی یکی از آن چیزهایی است که از نظر بسیاری هیچ معنی خاصی نداشته و شیادی بیش نیست اما باید بدانید که کف دست می تواند اطلاعات کاملی در مورد شخصیت شما داشته باشد. شاید شما نیز بر این باور باشید که خطوط کف دست نمی تواند معیار درست و قابل اطمینانی برای حدس شخصیت شما باشد اما مشخص شده که هر یک از خطوط کف دست به علتی به وجود آمده است و تا حدودی می تواند رازهایی در مورد شخصیت و زندگی شما را برملا کند.</div> <div>&nbsp; <div>&nbsp;</div> </div> <div align="center">&nbsp;<br></div> <div>&nbsp; <div>&nbsp;</div> </div> <div align="right">در کف دست عموماً سه خط اصلی وجود دارد که پیدا کردن آن ها بسیار ساهد است و با نگاه به آنان می توانید اطلاعاتی در مورد شخصیت و زندگی و حتی آینده خود به دست آورید. برای اطلاع از این شیوه طالع بینی به کف دست غالب خود نگاه کرده و نتیجه را بر اساس گزینه های که در ادامه متن آمده بررسی نمایید.</div> <div align="right">&nbsp;<br><span style="font-weight: bold; color: #800000;">۱- خط اصلی کف دست</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;<img title="خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/2/1520198_544.jpg" alt="خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟" class="img-responsive-news" width="400" height="532"></div> <div align="right"><br>خط اصلی کف دست تقریباً از بین انگشت شست در حالت خوابیده شروع شده و تا پایه انگشت کوچک ادامه دارد. این خط می تواند شکل های متفاوتی داشته باشد که هر کدام نشان دهنده شخصیت متفاوتی است.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط کوتاه:</span> اگر خط اصلی کف دست تنها تا وسط کف دست کشیده شده باشد بدین معناست که شما خیلی زود تصمیم گیری می کنید.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط بلند و مستقیم:</span> اگر این خط تا ریشه انگشت کوچک شما کشیده شده باشد شما انسان بسیار منطقی و تحلیل گری هستید و برای تصمیم گیری به مدت زمان زیادی نیاز دارید.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط منقطع</span>: اگر این خط به دو بخش تقسیم شده باشد بدین معنی است که شما بسیار با دیگران همدردی داشته و معمولاً به دلایل مختلف تصمیمات خود را تغییر می دهید.<br><span style="font-weight: bold;"><br>خط بلند کمانی</span>: اگر این خط به سمت پایین و وسط کف دست کشیده شده باشد شما انسان خلاقی هستید و توانایی تجسم اتفاقات و شرایط مختلف را دارید.</div> <div align="right"><br><span style="font-weight: bold; color: #800000;">۲- خط قلب</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;<img title="خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/2/1520197_567.jpg" alt="خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟" class="img-responsive-news" width="400" height="532"></div> <div align="right"><br>خط قلب کف دست شما از ریشه انگشت بلند شما شروع شده و از گوشه دست شما و از ریشه انگشت کوچک عبور کرده و خارج می شود. هم طول و هم انحنای این خط نشان دهنده شخصیت های متفاوتی است.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط بلند و مستقیم:</span> اگر این خط در تمامی عرض کف دست کشیده شده باشد شما شخصیتی باملاحظه دارید که به شدت منطقی و عقلانی فکر می کنید.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط بلند منحنی</span>: اگر این خط در نقاطی دارای انحنا بوده و به سمت انگشتان کشیده شود شما انسان احساساتی هستید که بسیاری از اعمالتان را تنها از روی احساسات انجام می دهید.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط مستقیم کوتا</span>ه: کسانی که خط قلب کف دستشان کوتاه و مستقیم باشد به فضا و آزادی زیادی نیاز دارند و در ابراز افکار و خواسته هایشان در قالب کلمات مشکل دارند.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط منحنی کوتاه</span>: اگر این خط به سمت انگشت بلند متمایل باشد نشان می دهد که فرد مذکور ترجیح می دهد در گروه های کوچک و خصوصی حضور داشته باشد.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط منقطع:</span> اگر این خط به دو بخش تقسیم شده باشد بدان معنا خواهد بود که شما معمولاً برای کمک به دیگران احساسات خود را نادیده می گیرید.</div> <div align="right"><br><span style="font-weight: bold; color: #800000;">۳- خط زندگی</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;<img title="خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/2/1520196_309.jpg" alt="خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟" class="img-responsive-news" width="400" height="532"></div> <div align="right"><br>خط زندگی کف دست همان خط منحنی است که دور انگشت شست کشیده شده است. شاید فکر کنید که این خط نشان دهنده طول عمر شما باشد اما باید بدانید که این خط موضوعات پیچیده تری را در مورد شما خواهد گفت.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط طولانی</span>: یک خط طولانی به این معناست که اطرافیانتان شما را انسانی با ثبات از لحاظ روحی و عاطفی دانسته و شما شخصیتی هستید که همیشه برای کمک به دیگران پیشقدم می شوید.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط کوتاه</span>: اگر این خط در مرکز کف دستت به پایان برسد بدنی معناست که در شرایط روبرو شدن با مسایل عاطفی دوست دارید به این شرایط برای مدت طولانی ادامه دهید.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط بسیار ناواضح</span>: اگر تشخیص این خط بسیار سخت باشد بدین معنا خواهد بود که شما انسان کم انرژی هستید که از هیجان و ماجراجویی نیز خوشتان نمی آید.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط شکسته</span>: هر گونه شکستگی در این خط نشان دهنده یک اتفاق ناگوار و آسیب شدید در طول زندگی است که توانسته یا می تواند بر تصمیمات شما تاثیر زیادی داشته باشد.<br><br><span style="font-weight: bold;">خط دوگانه</span>: اگر در موازات این خط یک خط دیگر نیز کشیده شده باشد مشخص می شود که شما شخصیت بسیار مطمئنی داشته و اعتماد بنفس بالایی دارید و البته در اطرافتان نیز کسانی هستند که به خوبی شما را پشتیبانی خواهند کرد.</div><div align="right"><br></div><div align="right">https://www.bartarinha.ir/fa/news/650131<br></div><div align="right"><br></div> </div> text/html 2019-08-13T11:40:12+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی آموزش کف بینی http://setareh2019.mihanblog.com/post/448 <br><p style="text-align: justify;">خواندن کف دست به عنوان کف بینی یا پیشگویی آینده شناخته شده است که در سراسر دنیا انجام می شود. کف بینی ریشه در طالع بینی هندی و پیشگویی روما دارد. هدف از انجام این کار ارزیابی شخصیت و آینده فرد به وسیله مطالعه و بررسی کف دست افراد است. خواه شما یک کف بین پر شور و علاقه باشید یا تنها به دنبال راهی برای سرگرمی و تفریح و گذراندن وقت خود و دوستانتان باشید، می توانید تنها با نگاه کردن به خطوط کف دست، کف بینی را یاد بگیرید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ee5de1;"><strong>بخش 1 از 2: رمزگشایی از خطوط</strong></span></p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ee5de1; text-align: justify;">1. یک دست را انتخاب کنید.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ee5de1;"></span>برای زنان، خطوط دست راست درباره اتفاقات آینده خبر می هد و خطوط دست چپ به تجربیات گذشته و حال در سر تا سر زندگی مربوط می شود. برای مردان این وضعیت برعکس است. دست چپ مربوط به آینده است و دست راست به گذشته و حال شما مربوط می باشد. همچنین می توانید آن دستی که دارای خطوط واضحی است را به عنوان دستی که از اتفاقات گذشته و حال زندگی شما خبر می دهد، برداشت کنید (بنابراین دستی که دارای خطوط ناواضح است، مربوط به آینده شما می شود).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">درباره این موضوع مکتب های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که دست چپ بیانگر اتفاقاتی است که امکان وقوع دارند و می توانند برای شما پیش آیند نه لزوما آنچه قطعا پیش خواهد آمد. یک تفاوت در آنچه پیش بینی می شود و آنچه رخ می دهد، به این معنی است که آن افراد با حادث شدن آن اتفاق در زندگی شان، آن را تغییر می دهند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" alt="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand2-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ee5de1;"><span style="color: #ee5de1;">2.</span> 4خط اصلی را شناسایی&nbsp; کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> آن خطوط ممکن است شکستگی داشته یا کوتاه باشند اما حداقل سه خط وجود خواهند داشت. </span>(1) خط قلب، (2) خط سر، (3) خط زندگی، (4) خط سرنوشت (تنها برخی از افراد این خط را دارند).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ef4dd7;">3. خط قلب را تفسیر کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;">این خط می تواند در دو جهت (از انگشت کوچک به انگشت اشاره یا بالعکس) خوانده شود که به سبک و سنت کف بینی که انجام می شود، بستگی دارد. اعتقاد بر این است که خط قلب نشان دهنده ثبات عاطفی، دیدگاه های عاشقانه، افسردگی و سلامت قلب است. تفسیر آن به شرح زیر است:</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">* از زیر انگشت اشاره آغاز می شود _ تجربه عشق در زندگی.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand3-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">* از زیر انگشت وسط شروع می شود _ هنگامی که به عشق می رسد، خودخواه است.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج " class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand4-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*از وسط آغاز می شود _ هنگامی که به عشق می رسد، خودخواه است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج " alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand5-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*مستقیم و کوتاه است _ کمتر به روابط عاشقانه علاقه دارد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" alt="آموزش کف بینی دست,فال کف بینی دست" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand6-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;*خط زندگی را لمس می کند _&nbsp; به راحتی دل شکسته می شود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی دست,فال کف بینی دست" alt="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand7-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*دراز و منحنی است _ احساسات و عواطفش را به راحتی بیان می کند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" alt="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand8-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;*مستقیم و به موازات خط سر _&nbsp; به خوبی احساساتش را کنترل می کند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی ازدواج,آموزش کف بینی" alt="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand9-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;*موج دار است _&nbsp; فرد دوستداران و روابط بسیاری دارد اما رابطه جدی ندارد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" alt="موزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand10-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;* دایره در خط _ غم یا افسردگی.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" alt="کف بینی دست,آموزش کف بینی دست" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand11-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*خط شکسته _ اضطراب.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" alt="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand12-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">خطوط ریزی از میان خط قلب عبور می کنند _ اضطراب.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" alt="کف بینی,کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand13-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">4 خط سر را بررسی کنید. این خط بیانگر سبک یادگیری فرد، شیوه برقراری ارتباط، روشنفکری و شور و اشتیاق برای کسب دانش است. یک خط منحنی به خلاقیت و ایده های نو مربوط می شود در حالی که خطی مستقیم بیان کننده طرز تفکری کاربردی و برنامه ریزی شده است. تفسیر آن به شرح زیر است:</p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">*خط کوتاه _ موفقیت های فیزیکی را به موفقیت های روحی روانی ترجیح می دهد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی دست,فال کف بینی دست" alt="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand14-e6.jpg"></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="color: #000000;">*خط منحنی و شیب دار _ خلاقیت.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" alt="آموزش کف بینی دست,فال کف بینی دست" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand15-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*خط زندگی را لمس نمی کند _ ماجرا جویی، شور و اشتیاق برای زندگی.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی دست,فال کف بینی دست" alt="کف بینی,کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand15-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">* خط موج دار _ دامنه توجه کوتاه (کوتاه بین).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand17-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*خط طولانی و عمیق _ طرز تفکر روشن و متمرکز.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="YYYYYYYYYYY" alt="XXXXXX" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand18-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*خط مستقیم _ طرز تفکر واقع بینانه.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" alt="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand19-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*علامت ضربدر یا گره در خط سر _ بحران عاطفی.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand20-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*خط سر به صورت شکسته _ طرز تفکر متناقض.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی دست,آموزش کف بینی دست" alt="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand21-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*چندین خط ریز خط سر را قطع می کنند- تصمیم گیری های مهم.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی ازدواج,آموزش کف بینی" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand32-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">5 خط زندگی را ارزیابی کنید. این خط از نزدیکی انگشت شست شروع می شود، قوس پیدا کرده و به مچ دست ختم می شود. این خط نشان دهنده سلامت جسمی، به طور کلی رفاه و تغییرات مهم در زندگی است (به عنوان مثال، حوادثی که به تحولات عظیم منتهی می شود، آسیب های فیزیکی). طول آن به طول عمر درزندگی مربوط نمی شود. تفسیر آن به شرح زیر است:</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">*نزدیک به انگشت شست _ اغلب خسته.</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" alt="کف بینی ازدواج,آموزش کف بینی" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand33-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">*منحنی _ پر انرژی.</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی ازدواج,آموزش کف بینی" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand34-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;"><span></span>*بلند و عمیق _ شاداب و سرزنده.</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand35-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;"><span></span>&nbsp;</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">*کوتاه و کم عمق _ به راحتی تحت تاثیر دیگران.&nbsp;</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a href="https://www.beytoote.com/fun/astronomy/falling-hand4-horse.html" target="_blank"><img style="width: 450px;" title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" alt="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج " class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand36-e6.jpg"></a></p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;"><br>*مانند یک نیم دایره _ قدرت و شور و اشتیاق.</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" alt="فال کف بینی ازدواج,کف بینی تصویری" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand37-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">*مستقیم و نزدیک به کناره دست _ در روابط خود محتاط.</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="فال کف بینی ازدواج,کف بینی تصویری" alt="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand38-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">*خطوط زندگی چندگانه _ سرزندگی و شادابی مفرط.</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand39-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;"><span></span>*وجود گره در خط _ بستری یا زخمی شده.</p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" alt="کف بینی دست,آموزش کف بینی دست" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand40-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*بریدگی در خط _ تغییر ناگهانی در سبک زندگی.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی دست,آموزش کف بینی دست" alt="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand41-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">6 خط سرنوشت را بررسی کنید. این خط به عنوان خط سرنوشت شناخته شده است و نشان دهنده میزان حوادث و پیشامد هایی است که خارج از کنترل فرد، زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد. این خط در مرکز دست قرار دارد. تفسیر آن به شرح زیر است:</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*خط عمیق _ به شدت توسط سرنوشت و تقدیر کنترل می شود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand24-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*بریدگی ها و تغییراتی در مسیر خط _ از طرف نیروهای خارجی به تغییرات بسیاری در زندگی مستعد است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی دست ، آموزش کف بینی دست" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand25-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*در ابتدا به خط زندگی می پیوندد _ فردی خود ساخته که آرمان هایش را عملی می کند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج" alt="کف بینی دست,آموزش کف بینی دست" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand26-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*از وسط به خط زندگی می پیوندد _ به مسیری دلالت می کند که در آن باید منافع خودش را تسلیم منافع دیگران کند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی,کف بینی ازدواج" alt="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand27-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">* از ابتدای انگشت شست شروع می شود و خط زندگی را قطع می کند _ حمایت از طرف خانواده و دوستان.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی، فال کف بینی ازدواج" alt="فال کف بینی دست,آموزش کف بینی دست ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand28-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #f141e8;">بخش 2 از 2: تفسیر دست ها، انگشتان و غیره.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="کف بینی تصویری ، کف بینی خطوط ازدواج " alt="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand31-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #f141e8;">1. تفسیر دست ها انگشتان و غیره</span></p> <p style="text-align: justify;">شکل دست را تفسیر کنید.شکل هر دست به صفات شخصیتی خاصی مربوط می شود. طول کف دست از مچ تا ابتدای انگشتان در نظر گفته می شود. تفسیر آن به شرح زیر است:</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>زمین _ کف دست و انگشتان مربع و گسترده، پوست ضخیم یا خشن و قرمز رنگ، طول کف دست مساوی با طول انگشتان.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>دارای انرژی و ارزش های مشخص در زندگی،گاهی اوقات سر سخت و لجوج.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span> اهل عمل و مسئولیت پذیر، گاهی اوقات مادی گرا.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>انجام کار به صورت دستی،راحت با واقعیت (واقع بین).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span> هوا _ کف دست مربع یا مستطیل شکل با انگشتان بلند و گاهی اوقات انگشتان بیرون زده، شست کمی به سمت پایین برآمدگی دارد و پوست خشک، طول کف دست کمتر از طول انگشتان.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>اجتماعی، پر حرف و شوخ طبع.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span> می تواند سطحی نگر، کینه توز و سرد باشد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>تخیلی.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span> انجام کارها به شیوه های متفاوت و کامل.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span> آب _ کف دست کشیده گاهی اوقات بیضی شکل با انگشتان دراز، انعطاف پذیر و نوک تیز (مخروطی شکل)، طول کف دست مساوی با طول انگشتان اما عرض آن از پهن ترین قسمت کف دست کمتر است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>خلاق، باهوش و دلسوز.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span> می تواند بد اخلاق، کم اعتماد به نفس و احساساتی باشد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>درون گرا.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span> انجام کارها بی سر و صدا و با درک احساسی.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>آتش _ کف دست مربع یا مستطیل شکل، پوست صورتی یا قرمز رنگ و انگشتان کوتاه تر، طول کف دست بیشتر از طول انگشتان.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>بی اختیار، مشتاق و خوش بین.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>گاهی اوقات خود خواه، بدون برنامه ریزی و حساس.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span>برون گرا.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>·</strong></span> انجام کارها با شهامت بدون آموزش قبلی.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338/px;" title="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج " class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand30-e6.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span></span><span style="color: #f141e8;">2 به برآمدگی های کف دست نگاه کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;">این برآمدگی ها به قسمت گوشتی که در زیر انگشتان دست، در مقابل بند انگشتان قرار دارد، گفته می شود.کف دست خود را همانند وقتی که با دست آب می نوشید، شکل دهید تا برآمدگی های کف دست واضح شوند.کدام برآمدگی بزرگترین است؟</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">• برآمدگی زهره در زیر انگشت شست قرار دارد که نشان دهنده استعداد برای خوش گذرانی و لا قیدی است. برآمدگی زهره که در جای خودش قرار نداشته باشد، نشان دهنده علاقه کم به امور خانوادگی است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">• برآمدگی زیر انگشت اشاره برآمدگی مشتری نامیده می شود. اگر این برآمدگی به خوبی برجسته است، این بدان معنی است که شما در اکثر موارد، احتمالا خود محور و پرخاشگر هستید و کمبود اعتماد به نفس دارید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">• برآمدگی زحل در زیر انگشت میانی قرار دارد. برآمدگی زحل به صورت کاملا برجسته و بالا نشان می دهد که شما خیره سر، بد بین و عیب جو و مستعد به افسردگی هستید. اگر برجستگی زحل کم است، آن نشان دهنده سطحی نگری و بهم ریختگی شما است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">• برآمدگی خورشید در زیر انگشت انگشتر قرار دارد. اگر برآمدگی خورشید خیلی برجسته است، شما سریع عصبانی می شوید، غیر منطقی و ولخرج و مغرور هستید. برجستگی کم برآمدگی خورشید بدان معنی است که شما فردی تخیلی نیستید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">• برآمدگی تیر در زیر انگشت کوچک قرار دارد. اگر آن کاملا برجسته است، بدان معنی است که شما بیش از حد پر حرف هستید. برجستگی کم برآمدگی تیر در مقابل به معنی این است که شما خجالتی می باشید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">• هیچ یک از این موارد بر اساس مبنای علمی نیست و اینگونه شناخته شده است که دست در طول زمان تغییر می کند. هیچ یک از این مواد را زیاد جدی نگیرید!<br><br></p> <p class="imgarticle"><img style="width: 450px; height: 338px;" title="کف بینی دست،آموزش کف بینی دست" alt="آموزش کف بینی,فال کف بینی ازدواج" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/palmistry-hand29-e6.jpg"></p> <p class="imgarticle">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span></span><span style="color: #f141e8;">3 اندازه دست و انگشتان را بررسی کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;">اندازه دست و انگشتان به اندازه بدن مربوط می باشد. برخی می گویند دست های کوچک نشان دهنده آن است که فرد فعال بوده و مدام درباره آنچه که انجام می دهد، صحبت نمی کند. در مقابل کسانی که دست های بزرگی دارند به این معنی است که در انجام کارها بسیار فکر می کنند و آهسته عمل می کنند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- به یا داشته باشید اندازه دست با اندازه بدن ارتباط دارد. اگر قد شما 8 فوت (2.4 متر) است، در این صورت، شما دست های بزرگی خواهید داشت که کاملا با اندازه بدنتان متناسب است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- هرچه انگشتان شما کشیده تر باشد ممکن است بیانگر این باشد که شما فردی مضطراب و نگران، مودب و محترم، زیبا و زود رنج هستید. انگشتان کوتاه نشان دهنده صفات بی قراری و خلاقیت است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- به عبارتی دیگر ناخن های کشیده به معنی آن است که شما مهربان و رازدار هستید. ناخن های گرد و کوتاه به این معنی است که شما فردی انتقاد گر و سرزنش کننده هستید. اگر ناخن ها بادام شکل هستند، شما فردی شیرین و با سیاست هستید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #f141e8;">نکات</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">1-&nbsp; همیشه کف بینی دقیق و صحیح نیست. سرنوشت زندگی شما و تصمیماتتان نباید تحت تاثیر فال و پیش گویی باشد. به جای آن تلاش و شهامت واقعا آن چیزی است که برای موفقیت در زندگی به شما کمک می کند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">2- مطمئن شوید که در مکانی که کف بینی می کنید، نور خوب و کافی وجود دارد زیرا در هنگام کف بینی عدم نور کافی در آن مکان، کف بینی را سخت و دشوار می کند. به هر چیزی اعتقاد نداشته باشید. شما می توانید بدون توجه به این مسائل در زندگی تصمیم بگیرید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">3- در هنگام کف بینی برای دیگران، در مورد آن ها قضاوت نکنید!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">4- خود را با خطوط نازک و سطحی (کم عمق) نگران نکنید. فقط چهار خطوط اصلی را که عمیق ترین خطوط هستند، دنبال کنید. با خطوط دیگری که منجر به سردرگمی و گیج شدن شما می شود، درگیر نشوید. تفسیر آن خطوط را به فرد حرفه ای واگذار کنید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">5- کف بینی همیشه درست نیست.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">6- خط تعداد فرزند خود را بیابید. دست راست خود را مشت کنید. به نمای بیرونی دست خود نگاه کنید. در نزدیکی انگشت کوچک تعدادی خطوط نمایان هستند که نشان دهنده تعداد فرزندان شما در آینده می باشند (خط اتصال انگشت کوچک به دست به عنوان خط فرزند حساب نمی شود) البته، سلیقه و انتخاب شخصی و جلوگیری از بارداری در تعداد فرزند شما در آینده تاثیرگذار است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">7- به بافت دست در پشت و کف دست توجه کنید. دست نرم دلالت بر حساسیت و پاکی شما دارد در حالی که دست زبر نشان دهنده خلق و خوی زمخت و خشن است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">8- درحالی که در مسیر زندگی پیش می روید، خطوط کف دست تغییر می کنند، بنابراین، کف بینی برای بیان آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، انجام می شود نه برای پیش بینی اتفاقات آینده.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">9- تنها با اجازه افراد، کف بینی را انجام دهید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img title="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج " alt="کف بینی تصویری , کف بینی خطوط ازدواج " class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13.gif"></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #f141e8;">هشدارها</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>ο</strong>&nbsp;اگر قصد دارید برای فردی کف بینی کنید، این کار را به صورت جدی انجام ندهید. هیچگونه پیش بینی ناراحت کننده و تیره ای را انجام ندهید چرا که با این کار افراد در مورد زندگی شان نگران و آشفته خواهند شد و شما چیزی بیشتر از افراد دیگر نمی دانید. هیچ کس واقعا در مورد آنچه با کف بینی پیش گویی می شود، مطمئن نیست، بنابراین، از پیش بینی هایی که دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد که به هر جهت به خودشان آسیب برسانند یا زندگیشان را خراب می کند، پرهیز کنید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ο</strong> به یاد داشته باشید که کف بینی برای سرگرمی و تفریح است و هیچ گونه شواهد علمی مبنی بر ارتباط کف بینی با ویژگی های روانی وجود ندارد.</p><p style="text-align: justify;">https://www.beytoote.com<br><span style="color: #999999;">منبع: wikihow.com</span></p>  text/html 2019-08-13T11:17:55+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی 13 نکته برای رمزگشایی و خواندن خطوط کف دست http://setareh2019.mihanblog.com/post/447 <p><strong>کف بینی</strong> که معنای <strong>خواندن کف دست</strong> یا پیش بینی از روی دست است، فهمیدن شخصیت، بخت و آینده فرد از طریق تحلیل دست‌های اوست. در واقع، کف بینی فقط به خواندن دست یا کف دست گفته نمی‌شود بلکه خواندن بازو، انگشت و ناخن را نیز شامل می‌شود. با خواندن خطوط کف دست فرد، اندازه و شکل دست، طول انگشت و انعطاف‌پذیری آن، ناخن و غیره می‌توانیم خصوصیات شخصیتی، دارایی، دانایی و خرد، شغل، ازدواج و خیلی چیزهای دیگر درباره او را پیش‌بینی کنیم. در این مقاله با ما همراه باشید تا&nbsp;آموزش کف بینی ببینید و&nbsp;۱۳13 یاد بگیرید.</p><h2><span style="color: #800080;">۱. ریشه کف بینی</span></h2><p>کف بینی ریشه در ستاره شناسی هندی و چینی و همچنین پیش‌بینی شانس و اقبال رومی دارد. از دیوار نگاره‌های موجود در آثار باستانی هند و کلماتی که از برهمنیزم بر جای مانده است می‌فهمیم که کف بینی در آن زمان در هندوستان بسیار شهرت داشته است. کف بینی در چین نیز تاریخچه‌ای طولانی دارد و از زمان سلسله ژو ( ۲۵۶-۱۰۴۶ قبل از میلاد) یعنی حدود سه هزار سال پیش رواج داشته است. اولین کف بینی کامل و درست در چین در سلسله هان غربی ( ۹ بعد از میلاد مسیح- ۲۰۲ قبل از میلاد) بوده که توسط خو فو نوشته شده است. ما در این مقاله، نحوه کف بینی کلی مردم چین را معرفی می‌کنیم.</p><h2><span style="color: #800080;">۲. کدام دست را باید خواند؟</span></h2><p>قبل از خواندن کف دست باید دست درست را انتخاب کرد. تفکرات متفاوتی در این مورد وجود دارد. برخی بر این باورند که باید دست راست زنان و دست چپ مردان را خواند. اما یکی از دست‌ها، اصلی است و دیگری نه. دست چپ معمولا خصوصیات فیزیکی و مادی که با آن متولد شده‌اید را نشان می‌دهد و دست راست نشان می‌دهد که وقتی بزرگ شدید چه چیزهایی برای‌تان اتفاق می‌افتد. بنابراین در کف بینی، دست راست، دست اصلی است و دست چپ، دست مکمل.</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-114410" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/کف-بینی.jpg" alt="کف بینی" width="702" height="456"></p><h2><span style="color: #800080;">۳. خطوط اصلی و فرعی در کف بینی</span></h2><p>چگونه باید کف دست را خواند؟ کف بینی با خواندن خطوط کف دست شروع می‌شود. در کف بینی، سه خط اصلی وجود دارد که خط زندگی، خط سر ( خط عقل و خرد) و خط قلب (خط عشق) هستند.</p><p>علاوه بر این خطوط اصلی، خطوط فرعی نیز در کف بینی اهمیت دارند مانند خط ازدواج، خط سرنوشت، خط آفتاب، خط فرزندان، خط پول، خط سلامت، خط مسافرت، خط دستنبند، خط مریخ، خط سلیمان، حلقه زحل، حلقه ونوس، حلقه آپولو و حلقه عطارد.</p><h2><span style="color: #800080;">۴. خط زندگی</span></h2><h3>محل و معنا</h3><p>اکثر افراد ممکن است فکر کنند خط زندگی برای نشان دادن طول عمر فرد است. این یک درک جزیی است. در واقع، این خط توانایی جسمی و انرژی زندگی فرد را نشان می‌دهد. همچنین اگر شخصی در طول زندگی دچار تصادف یا بیماری جدی شود نیز این مسئله توسط خط زندگی نشان داده می‌شود.</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-114388" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/کف-بینی-دست.jpg" alt="" width="397" height="406"></p><h3>سن در خط زندگی</h3><p>۱. خط زندگی را به دو قسمت مسای تقسیم کنید، قسمت وسط نشان‌دهنده سن ۴۰ است. سپس آن را به قسمت وسط انگشت‌ حلقه و &nbsp;انگشت وسط وصل کنید.</p><p>۲. از قسمت وسط انگشت اشاره و انگشت وسط، خطی به موازات خط اول بکشید. قسمت تلاقی آن نشان دهنده سن ۲۰ است.</p><p>۳. در وسط انگشت کوچک و انگشت وسط، خطی به موازات خط زندگی بکشید. قسمت تقاطع خطوط، سن ۶۰ را نشان می‌دهد.</p><p>۴. انتهای خط نشان دهنده سن ۸۰ است.</p><p>توجه کنید که اعداد خط زندگی، سن دقیق را نشان نمی‌دهند. این اعداد، تقریبی هستند.</p><h3>خطوط قطع کننده</h3><p>صلیب‌های موجود روی خط زندگی یا خطوط کوتاه و واضحی که خط زندگی را قطع می‌کنند نشان دهنده خطرات، بیماری یا اتفاقات ناگوار ناگهانی در طول <br></p><p>زندگی هستند. هر چه خطوط واضح‌تر باشند، موقعیت بدتر است.</p><p>اگر خطوط زیادی از روی خط زندگی بگذرند، نشان می‌دهد که نگرانی زیاد و سلامتی ضعیف دارید یا در طول زندگی با مشکلات عدیده مواجه می‌شوید.</p><h2><span style="color: #800080;">۵. خط سر (خرد)</span></h2><h3>محل و معنا</h3><p><img class="alignnone size-full wp-image-114400" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/1.jpg" alt="" width="330" height="404"></p><p>خط سر (خط خرد یا هوش نیز گفته می‌شود) دومین خط مهم در کف بینی است. این خط از لبه کف دست بین انگشت شست و سبابه شروع می‌شود و از کف دست می‌گذرد به طوری که خط زندگی در پایین و خط عشق در بالا قرار می‌گیرند.</p><p>خط سر، عقل، اعتقاد، طرز فکر، توان فکری، میزان تلاش، توانایی خلاقیت، حافظه، خود کنترلی و غیره را نشان می‌دهد.</p><p>به طور کلی، یک خط سر عمیق و باریک برای یک فرد مناسب است. اگر چنین خطی دارید، نشان می‌دهد که شما باهوشید. همچنین طول، زاویه خمیدگی، زنجیره‌ها، شاخه‌ها و ستاره‌های خط سر، معانی مختلفی را می‌رسانند. اگر چنین خطی دارید، نشان می‌دهد که ذهن بسیار بازی دارید. شما پاسخگو هستید، خوب فکر می‌کنید و با ملاحظه‌تر از دیگران هستید. شما خیلی فکر می‌کنید و به نتایج خوبی می‌رسید.</p><h3>از انتها به خط عشق نزدیک باشد</h3><p>اگر خط سر شما در انتها به خط عشق نزدیک شود، معمولا آرام بوده و در روابط فردی خوب هستید بنابراین می‌توانید با کمک دوستان مشکلات را حل کرده و در کار به موفقیت برسید.</p><h3>متصل به خط زندگی</h3><p>– اگر خط سر و خط زندگی شما در ابتدا به هم چسبیده باشند و زود جدا شوند، نشان دهنده یک شخصیت قاطع با انعطاف است.</p><p>– اگر خط سر و خط زندگی از ابتدا و تا قسمت جدایی، هم‌پوشانی داشته باشند، نشان دهنده یک شخصیت درون‌گرا، محتاط و متفکر است. هر چه هم‌پوشانی بیشتر باشد، شما بیشتر نگران، محتاط و مردد خواهید بود.</p><h3>جدا از خط زندگی</h3><p>اگر خط سر شما از خط زندگی شما جدا باشد، نشان می‌دهد که شخصیتی بی‌پروا و برون‌گرا دارید. مردانی که چنین خطوطی دارند در کار موفق می‌شوند و زنانی با این خطوط به زنانی جسور تبدیل می‌شوند. از نظر شخصیتی، کاملا مستقل هستید. مهم نیست که موقعیت چقدر سخت است، شما می‌توانید آن را به تنهایی حل کنید. همچنین شما به خود احترام گذاشته و متواضع هستید. به هر حال خیلی عاطفی نیستید، علاقه خود را کنترل می‌کنید و اشتباهات دیگران را نمی‌پذیرید. بنابراین زندگی شما معمولا آرام نیست.</p><h3>دوتایی</h3><p>فردی با خط سر دوتایی به ندرت پیدا می‌شود. اگر شما دو خط سر دارید، توانایی ذهنی بالایی دارید.</p><p>معمولا شخصیت دوگانه داشته و یک مشکل را از دیدگاه‌های مختلف نگاه می‌کنید. اگر شما زنی با دو خط سر هستید، شما یک تاجر موفق بوده که شخصیت قوی و پشتکار زیادی دارد. به هر حال ممکن است فراز و نشیب زیادی در ازدواج داشته باشید.</p><h2><span style="color: #800080;">۶. خط عشق</span></h2><h3>مکان و معنا</h3><p><img class="alignnone size-full wp-image-114402" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/1-2.jpg" alt="" width="405" height="418"></p><p>خط قلب ( که خط عشق هم گفته می‌شود) یکی از سه خط اصلی در کف بینی است. این خط دقیقا بالای خط سر قرار داشته و در لبه کف دست زیر انگشت کوچک است و از کف دست می‌گذرد و به پایین انگشت وسط یا انگشت سبابه یا جایی که به هم متصل می‌شوند می‌رسد.</p><p>خط عشق، طرز فکر فرد را نسبت به عشق و کیفیت عشق نشان می‌دهد. چه احساس عمیقی داشته باشید چه نه، احساس شما پیچیده باشد یا ساده، این‌که ازدواج خوبی دارید و این‌که می‌توانید روابط شخصی خوبی داشته باشید یا نه، در این خط مشخص می‌شود.</p><h3>خط عشق خوب چیست</h3><p>به طور کلی اگر خط عشق شما عمیق، واضح، منحنی، نشکسته، ترکیب نشده بوده و به انگشت سبابه یا بین انگشت سبابه و انگشت وسط باشد زندگی عشقی و عاطفی خوبی دارید. اگر ۲ یا ۳ چنگال در انتهای آن باشد، خیلی بهتر است. نشان می‌دهد که شما فردی مسئول، خوش قلب، دوستانه و محبوب در میان دوستان هستید.</p><h3>خطوط کوتاهی که خط عشق را قطع می‌کنند</h3><p>اگر ببینید که خطوط کوتاه زیادی خط عشق را قطع می‌کنند، نشانه خوبی نیست.</p><p>این، درد، ناراحتی و شکست در زندگی عشقی را نشان می‌دهد. شغل شما به دلیل دخالت برخی افراد پیشرفت نمی‌کند. به ویژه پس از میانسالی، زندگی سختی خواهید داشت. به علاوه، در سنین پیری به پرفشاری خون یا دیابت مبتلا می‌شوید.</p><h2><span style="color: #800080;">۷. خط ازدواج</span></h2><h3>مکان و معنا</h3><p><img class="alignnone size-full wp-image-114403" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/1-3.jpg" alt="" width="411" height="432"></p><p>خط ازدواج ( خط رابطه یا عاطفه نیز گفته می‌شود) موقعیت ازدواجی، رابطه عاشقانه، زمان ازدواج و طرز فکرتان درمورد عشق را نشان می‌دهد. این خط زیر انگشت کوچک و بالای خط عشق قراد دارد. تعداد خط ازدواج در افراد مختلف متفاوت است. برخی افراد فقط یک خط دارند و برخی چند خط. ممکن است برخی افراد خط ازدواج نداشته باشند. بلندترین خط معمولا اساس قضاوت است.</p><p>طول، شکل، چنگال‌ها، جزیره‌ها، زنجیره‌ها و اعداد خط، معنای مختلفی برای زندگی ازدواجی شما دارند. تحلیل زیر را دنبال کنید تا بفهمید خط ازدواج شما چه معنی دارد. اگر خط ازدواج خود را ایده‌آل ندیدید نگران نشوید. این خط با تجربه شما تغییر می‌کند. مهم نیست که چه نوع خطی دارید، چیزی که مهم است این است که یک ازدواج خوب باید با دقت مدیریت شود.</p><h3>معانی اعداد خطوط</h3><h3>بدون خط ازدواج</h3><p>اگر خط ازدواج ندارید، به این معناست که شما میلی به عشق ندارید. شما میلی به جنس مخالف ندارید یا جذب آن‌ها نمی‌شوید. معمولا اهمیت زیادی به ازدواج نمی‌دهید و میل جنسی ندارید. در عوض، بیشتر دوست دارید روی سرگرمی‌ها و شغل تمرکز کنید. اگر سن‌تان از ۲۰ کمتر است، ممکن است خط ازدواج نداشته باشید. زمانی که بزرگ‌تر می‌شوید و افراد جنس مخالف بیشتری را می‌بینید.، خط ازدواج ظاهر می‌شود. اگر ازدواج کرده‌اید و خط ازدواج ندارید، به احتمال زیاد علاقه‌ای به شریک خود ندارید.</p><h3>فقط یک خط ازدواج</h3><p>اگر فقط یک خط ازدواج دارید که واضح است، شما می‌توانید عشق ایده‌آل خود را پیدا کرده و تا آخر با همسر خود زندگی خوبی داشته باشید. اگر خط بلند و بدون خطوط اضافی باشد، نشانه ازدواج خوب و طولانی است.</p><h3>بیش از یک خط</h3><p>به طور کلی، اکثر افراد بیشتر از یک خط ازدواج دارند. بر اساس تعداد خطوط ازدواج نمی‌توان دقیقا گفت یک فرد چند ازدواج خواهد داشت</p><h3>دو خط ازدواج</h3><p>برخی افراد معتقدند که دو خط ازدواج به معنای داشتن دو ازدواج است. درست نیست. اکثر افراد دو خط ازدواج دارند. تا زمانی که خطوط عمیق، واضح و با رنگ قرمز هستند، افراد می‌توانند ازدواج خوبی داشته باشند.</p><p>– اگر دو خط ازدواج موازی با طول یکسان دارید نشانه ازدواج بد است. معمولا افرادی که به مدت زیادی از شریک خود جدا شده و دوباره به هم برمی‌گردند، معمولا این خط ازدواج را دارند.</p><p>– اگر دو خط موازی با طول‌های متفاوت باشند، احتمالا در موقعیت‌ مثلث عشقی قرار می‌گیرید.</p><p>– اگر دو خط ( یکی کوتاه و دیگری بلند) ناموازی دارید، نشان دهنده طلاق یا جدایی است.</p><h2><span style="color: #800080;">۸. خط سرنوشت</span></h2><h3>مکان و معنا</h3><p><img class="alignnone size-full wp-image-114404" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/1-4.jpg" alt="" width="385" height="403"></p><p>خط سرنوشت یکی از خطوط اصلی در کف بینی است. خطی عمودی است که از کف دست به سمت پایه انگشت وسط می‌رود. خط شروع آن می‌تواند هر جایی از پایه کف دست باشد ( اکثر افراد شروع آن را در وسط می‌بینند)</p><p>این خط خط زحل نیز گفته می‌شود. در چین، مردم به آن خط شغل می‌گویند زیرا سرنوشت شغلی فرد را نشان می‌دهد. از روی این خط می‌توانید تغییرات شغلی و توانایی کار در طول زندگی را بفهمید. اگر خط سرنوشت، واضح، عمیق، راست و بدون خطوط زیاد باشد، سرنوشت خوبی در شغل خواهید داشت. برخی افراد کف بین به این خط، خط شانس می‌گویند زیرا با شانس و موفقیت در ارتباط است.</p><h3>بدون خط سرنوشت</h3><p>نبودن خط سرنوشت به معنای نداشتن شغل در طول زندگی نیست. نشان می‌دهد که شما همیشه شغل خود را تغییر می‌دهید و شغل ثابتی در طول زندگی ندارید. ممکن است به دلیل شخصیت بی‌دقت و بی‌توجه شما باشد. یا این‌که ممکن است کاری که به آن علاقه دارید را پیدا نکنید.</p><h3>شکل خط سرنوشت</h3><h3>عمیق و بلند</h3><p>– یک خط سرنوشت عمیق، راست و بلند که از پایه کف دست شروع می‌شود و تا برآمدگی زحل کشیده می‌شود ( زیر انگشت وسط) نشان دهنده توانایی شما در شروع و اداره کسب و کار خود است. شما معمولا روی اعتبار تاکید می‌کنید و می‌توانید با تلاش‌های بی‌پایان خود، شغلی موفق داشته باشید.</p><p>– اگر خط سرنوشت از وسط کف دست، کوچک‌تر و باریک‌تر شود، نشان دهنده شرایط شغلی خوب در جوانی و بد در میانسالی است.</p><h3>سطحی</h3><p>یک خط سرنوشت سطحی نشان دهنده کار سخت و کاری با فراز و نشیب زیاد است.</p><p>– اگر خط سرنوشت شما سطحی و پهن باشد، شما زندگی پر از کار و سختی خواهید داشت و به چیزهای بزرگ نمی‌رسید</p><p>– اگر خط، سطحی، کوچک و مبهم باشد، شما تقدیری معمولی خواهید داشت.</p><h3>مورب</h3><p>اگر خط سرنوشت شما مورب است، نشان می‌دهد که شما همیشه ایده‌های منحصر به فرد دارید و یک چیز را از جوانب مختلف می‌سنجید. معمولا به راه میان‌بر فکر می‌کنید و در کار خود موفق می‌شوید.</p><h2><span style="color: #800080;">&nbsp;۹. خط خورشید (خط موفقیت / آپولو)</span></h2><h3>مکان و معنا</h3><p><img class="alignnone size-full wp-image-114405" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/1-5.jpg" alt="" width="360" height="409"></p><p>خط خورشید یا خط آپولو یکی از خط‌های مهم در کف بینی است. دلیل نامگذاری آن به این اسم این است که از برآمدگی ماه ( در پایه کف دست، سمت انگشت کوچک) شروع شده و به سمت برآمدگی خورشید ( زیر انگشت حلقه که انگشت آپولو نیز گفته می‌شود) می‌رود. اگر کوتاه باشد، از بالا شروع می‌شود.</p><p>خط خورشید، توانایی، استعداد و محبوبیت را نشان می‌دهد که می‌تواند به موفقیت منجر شود. به همین دلیل خط موفقیت نیز گفته می‌شود. به طور کلی خط خورشید بلند از خط کوتاه بهتر است و افرادی که خط خورشید دارند بهتر از افرادی هستند که آن را ندارند. همچنین، «خط خواهر» خط سرنوشت نیز گفته می‌شود زیرا می‌تواند خط سرنوشت را تقویت کند. اگر خط سرنوشت مثبتی دارید اما خط خورشید شما ضعیف است، ممکن است هر چه‌قدر هم تلاش کنید به موفقیت نرسید. برعکس، اگرچه خط سرنوشت شما رضایت‌بخش نیست اما خط خورشید قوی داشته باشید، باز هم شانس دریافت کمک و موفق شدن را دارید.</p><h3>نبود خط، خط خیلی کوتاه، واضح، باریک</h3><p>– اگر خط خورشید شما خیلی کوتاه باشد یا اصلا وجود نداشته باشد، نشان می‌دهد که شما یک زندگی معمولی و بدون شهرت خواهید داشت. اگر وجود نداشته باشد، هر چه‌قدر هم سعی کنید موفق نمی‌شوید. اگر خیلی کوتاه باشد،&nbsp; نشان می‌دهد که تا سن پیری نمی‌توانید لذت ببرید. به طور کلی، افرادی که در موسسه‌ها کار می‌کنند معمولا این نوع خط را دارند.</p><p>– یک خط خورشید واضح نشان دهنده توانایی شما در هنر یا ادبیات است.</p><p>– یک خط باریک نشان دهنده زندگی ناموفق و ازدواج سخت است. شغل شما در جوانی و میانسالی معمولا معمولی و بدون دستیابی‌های بزرگ است. در بزرگسالی ممکن است فرد برجسته‌ای شوید</p><h2><span style="color: #800080;">۱۰. خط فرزندان</span></h2><h3>مکان و معنا</h3><p><img class="alignnone size-full wp-image-114406" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/1-6.jpg" alt="" width="441" height="418"></p><p>خطوط فرزندان خطوط رو به بالایی در زیر انگشت کوچک و بالای خط ازدواج هستند. در کف بینی چینی این خطوط تعداد فرزندانی که ممکن است فرد داشته باشد و وضعیت کودکان را نشان می‌دهند. خطوط فرزندان باید از پایین به بالا خوانده شوند و تعداد خط‌ها تعداد فرزندانی که فرد ممکن است داشته باشد را نشان می‌دهد. خطوط عمیق نشانه تولد پسر و خطوط باریک و سطحی نشانه تولد دختر است. اگر خطوط خیلی کوتاه، سطحی و مقطع باشند، نشانه سقط یا از دست دادن فرزند به دلایل دیگر است.</p><p>اگر مردی خطوط فرزندان را رد کف دست خود داشته باشد،&nbsp; نشانه داشتن کودکان سالم است. اگر خطوط واضح نبوده و با دیگر خطوط دیگر آمیخته باشند نشانه ضعیف و بیمار بودن کودکان است</p><p>اگر زنی خطوط فرزندان را در کف دست خود داشته باشد، تعداد و ظاهر کودکان را نشان می‌دهد.</p><p>– اگر خط فرزندان در انتها به صورت چنگالی درآمده باشد، نشانه دو قلو بودن است. احتمال داشتن بچه‌های دو قلو بالاست.</p><p>– خطوط فرزند عمیق و پهن نشانه پسر است.</p><p>– خطوط فرزند باریک و سطحی نشانه دختر است.</p><p>– جزیره‌های موجود در ابتدای خط فرزندان، نشانه ضعف و بیمار شدن کودکان در سنین پایین است.</p><p>– جزیره‌های موجود در انتهای خط فرزند، نشانه سخت بودن بزرگ کردن کودک است.</p><p>– خط فرزندان منحنی و پیچ‌دار نشانه مشکل جسمی کودکان و مریض بودن آن‌هاست.</p><h2><span style="color: #800080;">۱۱. خط پول ( علائم ثروت)</span></h2><p><img class="alignnone size-full wp-image-114407" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/1-7.jpg" alt="" width="363" height="405"></p><p>آیا می‌خواهید بدانید پول کافی خواهید داشت و ثروتمند خواهید شد؟ علائم زیادی در کف بینی وجود دارد که نشان می‌دهد ثروتمند خواهید شد یا نه. حالا ما را دنبال کنید تا ببینید آیا خطوط پول را دارید یا نه.</p><h3>خط پول</h3><p>در کف بینی خطوط پول وجود دارد. این‌ها خطوطی رو به بالا در زیر انگشت کوچک هستند.</p><p>– اگر تعداد آن‌ها زیاد بوده &nbsp;و عمیق، واضح و راست باشند نشان می‌دهد که شما باهوش بوده و در سرمایه گذاری موفق هستید. به علاوه افراد توانمند زیادی هستند که در زندگی به شما کمک می‌کنند. اگر خط خورشید شما نیز راست و&nbsp; واضح باشد، می‌توانید هم به شهرت برسید هم به ثروت.</p><p>– خط پول موج‌دار نشانه این است که ثروت شما در زندگی ثابت نیست. شما مشکلات زیادی در کسب و کار و شغل خواهید داشت. اگر می‌‌خواهید به موفقیت برسید، به تلاش بیشتری برای بالا بردن خود نیاز دارید – بدون توجه به توانایی و فرهنگ.</p><p>– خط پول متناوب نشانه شانس بد در ثروت است. شما در مدیریت کسب و کار و شغل با مشکلات زیادی مواجه می‌شوید. به علاوه، اگر شخصیتی تحریک‌پذیر و بی تحمل دارید، فردی هستید که توانایی پول درآوردن ندارید.</p><p>مطلب مرتبط:روح گرایی :<a target="_blank" href="http://bazdeh.org/مکتب-روح-گرایی-و-ارتباط-با-ارواح/">تاریخچه و ۷ اصل مکتب ارتباط با ارواح</a></p><p><strong>نکته:</strong> بخت ثروت یک فرد می‌تواند با خواندن خطوط کف دست تحلیل شود. به هر حال، کسب پول زیاد کاملا از روی خطوط پول کف دست مشخص نمی‌شود. باید بینی، صورت، ظاهر و غیره نیز خوانده شوند. مهم‌ترین چیز برای فهمیدن این‌که ثروتمند می‌شوید یا نه، تلاش شما برای خلق ثروت است.</p><h2><span style="color: #800080;">۱۲. خط سلامت</span></h2><h3>مکان و معنا</h3><p><img class="alignnone size-full wp-image-114408" src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2018/09/1-8.jpg" alt="" width="401" height="412"></p><p>لازم به ذکر نیست که خط سلامت در کف بینی با وضعیت سلامت فرد در ارتباط است. نقطه شروع ثابتی برای آن وجود ندارد. می‌تواند از پایه انگشت کوچک شروع شده و از کف دست به پایه انگشت شست برسد. همچنین می‌تواند از زیر خط عشق شروع شده و بدون این‌که به خط زندگی برسد تمام شود.</p><p>در کف بینی چینی، خط سلامت، خط ناسالم نیز گفته می‌شود. این خط معمولا در فردی که به اندازه کافی سالم نیستند دیده می‌شود. اما، به این معنا نیست که تمام خط‌های سلامت بد هستند. خط راست بدون این‌که به خط زندگی برسد معمولا نشانه وضعیت سلامت خوب است.</p><h3>نبود خط سلامت</h3><p>اگر خط سلامت در دست‌تان وجود ندارد، علامت خوبی است. به این معناست که سالم هستید و مشکل خاصی ندارید.</p><h3>ستاره</h3><p>ستاره بر روی خط سلامت نشان می‌دهد که کمک &nbsp;گرفتن از اعضای خانواده برای شما سخت است.</p><p>– زمانی که ستاره‌ای بر نقطه تلاقی خط سر و خط سلامت وجود&nbsp; داشته باشد، شما در زایمان یا بارداری مشکل دارید.&nbsp; اگر ستاره، یک ناحیه سیاه را تشکیل دهد، به معنای ابتلا به اختلال ذهنی جدی در زمان تولد است. زنانی که چنین ستاره‌ای دارند معمولا عملکرد جنسی پایینی دارند و بچه‌دار شدن برای‌شان سخت است.</p><p>– اگر خط سلامت شما از برآمدگی تیر که در پایه انگشت کوچک قرار دارد بیاید و ستاره‌ای در نقطه شروع آن باشد، شما فرزندی در زندگی نخواهید داشت. همچنین احتمالا به مشکلات کلیوی یا بیماری‌های زنان دچار شوید.</p><h3>مثلث شانس</h3><p>به طور کلی، خط سلامت، خط سر و خط زندگی می‌توانند یک مثلث را در دست شما تشکیل دهند. این علامت خوش‌یمنی است. هرچه ناحیه مثلث مسیع‌تر باشد، شانس بیشتری خواهید داشت.</p><h2><span style="color: #800080;">۱۳. کف بینی برآمدگی‌های دست</span></h2><p>برآمدگی‌های دست که همان برآمدگی‌های گوشتی کف دست هستند نقش مهمی را در کف بینی ایفا می‌کنند.</p><p>بر اساس کف بینی چینی، هفت برآمدگی برای هر فرد وجود دارد که هر کدام از آن‌ها نام یک سیاره است و شخصیت‌های مختلفی را نشان می‌دهند. همچنین ویژگی‌های سیاره‌ها در برآمدگی‌های مورد نظر مشخص می‌شوند.</p><p><strong>کف بینی انگشت:</strong>&nbsp;در کف بینی، طول و شکل انگشتان، ارتباط نزدیکی با شخصیت افراد دارد. از روی آن‌ها می‌توانید بفهمید چه شخصیتی دارید. اثر انگشت نیز در شناخت بهتر خود به شما کمک می‌کند.</p><p><strong>خواندن ناخن:</strong> ناخن‌ها بخش‌های مهمی از بدن انسان هستند. در کف بینی، ناخن فرد می‌تواند نشان‌دهنده شخصیت، بخت و سلامت فرد باشد. ناخن‌های صورتی، شیشه‌ای و نرم که نمی‌شکنند و سفتی و ضخامت متعادلی دارند و قسمت‌های هلالی&nbsp; ته ناخن (که اگر در پنج انگشت دیده شوند، بهترین حالت است) که یک پنجم طول ناخن را تشکیل می‌دهند، علائم سلامت فرد هستند.</p><h3>&nbsp;نکته:</h3><p>خطوط کف دست معمولا ثابت نیستند. زمانی که سن‌تان بالا می‌رود و تجربیات‌تان بیشتر می‌شود، &nbsp;این خطوط نیز تغییر می‌کنند. این‌که آینده خوب، ازدواج خوب، کار خوب و وضعیت سلامتی خوبی داشته باشید، فقط از روی کف دست مشخص نمی‌شود. این مسائل بیشتر به تلاش و عقل و خرد شما ارتباط دارند.&nbsp; داشتن دید مثبت به زندگی ،&nbsp; یاد گرفتن چیزهای بیشتری درمورد ارتباط با دیگران و رشد یک شخصیت خوب، چیزهایی هستند که باید به آن‌ها توجه کنید.</p><hr><h3>ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده- مژگان گوران</h3><p>منبع:<a target="_blank" href="https://www.yourchineseastrology.com/palmistry/">yourchineseastrology</a></p> text/html 2019-08-13T11:13:11+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟ http://setareh2019.mihanblog.com/post/446 <div class="subtitle"> <h2 class="Htags_news_subtitle"> <strong class="news_strong">در این مطلب نحوه خواندن خطوط کف دست را به شما آموزش داده‌ایم.</strong> </h2> </div> <p>به گزارش<span style="color: #ff0000;">&nbsp;<strong><a style="color: #ff0000;" href="https://www.yjc.ir/fa/netsearching">گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان</a></strong></span>، خواندن خطوط کف دست یکی از روش‌های شخصیت شناسی و پیش بینی آینده است که ریشه در فرهنگ هندی‌ها دارد. برای خواندن خطوط کف دست ابتدا باید از خطوط اصلی شروع کنید. (قلب، سر، زندگی و سرنوشت) سپس سراغ خطوط دیگر مثل خط ازدواج یا پول بروید. در ادامه یاد می‌گیریم که چگونه خطوط کف دست را بخوانیم.</p> <p><span style="color: #ff0000;">خواندن خطوط اصلی کف دست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/10/17/9226691_311.jpg" alt="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" width="600" height="450" align=""></span></p> <p>دست را برای کف خوانی انتخاب کنید. در علم کف خوانی دست‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنند. دست فعال و دست غیرفعال. دست فعال همان دست غالب است و دست غیرفعال دست غیرغالب.</p> <p>دست فعال تعیین کننده ویژگی‌های ارثی است و باید به عنوان خط اصلی خوانده شود.</p><hr><p>دست غالب هر نوع تغییری در موقعیت ارثی، وقایع زندگی و ... را نشان می‌دهد.</p> <p>اگر بین خطوط دست غالب دست غیر غالب تفاوت زیادی وجود داشته باشد نشان دهنده این است که فرد تلاش زیادی برای پیشرفت خودش کرده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/10/17/9226692_883.jpg" alt="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" width="600" height="450" align=""></p> <p>چهار خط اصلی را تعیین کنید. خطوط اصلی خط قلب، خط سر، خط زندگی و خط سرنوشت هستند.</p> <p>خط قلب به صورت افقی در بالای کف دست قرار دارد و منعکس کننده وضعیت قلبی شما چه از نظر جسمی و چه از نظر عاطفی است.</p> <p>خط سر به صورت افقی در وسط کف دست قرار دارد و منعکس کننده وضعیت ذهنی شماست.</p> <p>خط زندگی یک خط منحنی در اطراف پایه انگشت شست است که نقطه شروع آن بین انگشت اشاره و انگشت شست قرار دارد. به عقیده عموم این خط طول عمر را نشان نمی‌دهد بلکه نشان دهنده حالت هایی، چون قدرت، سرزندگی و کامیابی است.</p> <p>خط زندگی به صورت عمودی از قسمت پایین کف دست شروع می‌شود و تا وسط کف دست ادامه دارد. این خط نشان دهنده موقعیت هایی، چون موفقیت، مسیر شغلی و کار است.</p> <p><br><span style="color: #ff0000;">تفسیر خط قلب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/10/17/9226693_120.jpg" alt="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" width="600" height="450" align=""></span></p> <p>این خط را می‌توان از هر دو طرف خواند. (از انگشت کوچک تا انگشت اشاره و بالعکس). طبق رسوم کف خوانی این خط نشان دهنده ثبات عاطفی، افکار رمانتیک، افسردگی و سلامت قلبی است. چگوه خط قلب را بخوانیم:</p> <p>اگر خط قلب از زیر انگشت اشاره شروع شود یعنی در مورد مسائل عاطفی کمی مشکل پسند هستید. اگر از زیر انگشت میانی شروع شود در مسائل عاطفی کمی خودخواه هستید. اگر از وسط کف دست شروع شود به راحتی عاشق می‌شوید.</p> <p>خط قلب غایب خط قلب محوی است که به سختی تشخیص داده می‌شود و نشان دهنده شخصی است که بیشتر با منطق عمل می‌کند نه با احساس و اهمیت چندانی به احساسات نمی‌دهد.</p> <p>خط قلب صاف و کوتاه نشان دهنده شخصی است که توجه چندانی به مسائل رمانتیک و عاشقانه ندارد. خط قلب بلند و خمیده نشان دهنده شخصی است که احساسش را به راحتی ابراز می‌کند. خط قلب موجدار نشان دهنده روابط و عشق‌های زیادی است و رابطه‌ای جدی در آن دیده نمی‌شود.</p> <p>اگر خط قلب مستقیم و به موازات خط سر باشد نشان دهنده شخصی است که به خوبی می‌تواند احساساتش را کنترل کند. اگر خط قلب به خط سر برخورد کرده باشد یعنی فردی هستید که قلب تان زود می‌شکند.</p> <p>خط قلب شکسته یا خط قلبی که خطوط زیادی از آن عبور کرده باشد نشان دهنده ضربه عاطفی است و خط قلب زنجیره‌ای نشان دهنده افسردگی است.</p> <p><span style="color: #ff0000;">تفسیر خط سر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/10/17/9226694_233.jpg" alt="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" width="600" height="450" align=""></span></p> <p>این خط نشان دهنده سبک یادگیری، ارتباطات، روشنفکری و تشنه دانش است. چگونه خط سر را بخوانیم:</p> <p>خط سر غایب یا محو نشان دهنده تنبلی، کم حافظه گی، عدم تمرکز و فردی خیالباف است. خط عمیق تعیین کننده حافظه خوب، قدرت تمرکز بالا و سرشت معقول است.</p> <p>خط سر کوتاه نشان دهنده فردی است که اهل عمل است و هیچ چیز غیرمنطقی را قبول ندارد. خط سر بلند نشان دهنده فردی است که بسیار متمرکز و موفق و کمی هم خودخواه است.</p> <p>خط سر مستقیم نشان دهنده شخصی است که واقع بین، منطقی و سازمان یافته است و به جزئیات توجه زیادی دارد. خط سر موجدار نشان دهنده فردی بی قرار و مضطرب است که بازه زمانی توجه کوتاهی دارد. خط سر خمیده نشان دهنده یک شخصیت خلاق است.</p> <p>اگر خط سر از خط زندگی شروع شود یعنی این شخص بسیار پر اراده و مصمم است. اگر خط سر از خط زندگی جدا باشد یعنی شخص بسیار ماجراجوست و اشتیاق زیادی به زندگی دارد.</p> <p>خط سر شکسته نشان دهنده تناقض و بی ثباتی در افکار است. خطوط متقاطع روی خط سر یعنی تصمیمات اساسی تاثیر مهمی در سرنوشت فرد می‌گذارد.</p> <p>خطوط زنجیری یا حلقه‌های روی خط سر نشان دهنده درگیری‌های شخصی یا مشکلات عاطفی است.</p> <p><span style="color: #ff0000;">تفسیر خط زندگی</span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/10/17/9226695_937.jpg" alt="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" width="600" height="450" align=""></p> <p>خط زندگی منعکس کننده سلامت جسمی، تندرستی و تغییرات مهم زندگی است. چگونه خط زندگی را بخوانیم:</p> <p>اگر خط زندگی محو باشد یعنی فرد بسیار حساس، مضطرب و عصبی است. بسیار کم انرژی است و یک زندگی بدون ماجراجویی دارد. اگر خط زندگی فرد عمیق باشد یعنی یک مسیر زندگی مستقیم دارد.</p> <p>اگر خط زندگی بلند و عمیق باشد نشان دهنده استقامت، سرزندگی و سلامت است. خط زندگی کوتاه و عمیق نشان دهنده شخصی است که به راحتی به مشکلات فیزیکی غلبه می‌کند.</p> <p>خط زندگی خمیده ینی فرد سرشار از انرژی است. اگر خط زندگی به لبه کف دست نزدیک باشد یعنی فرد بسیار محتاط است.</p> <p>اگر خط زندگی به انگشت شست نزدیک باشد فرد زود خسته می‌شود. اگر به شکل نیم دایره پایین آمده باشد نشان دهنده قدرت و اشتیاق به زندگی است. اگر خط مستقیم و به لبه کف دست نزدیک باشد نشان دهنده شخصیت محتاط است.</p> <p>اگر کف دست بیشتر از یک خط زندگی داشته باشد نشان دهنده قدرت و سرزندگی زیاد است.</p> <p>شکستگی در خط زندگی یعنی یک وقفه یا تغییر ناگهانی در سبک زندگی. اگر خط زندگی در هر دو دست شکسته باشد نشان دهنده بیماری یا آسیب جدی است. حلقه‌ها و یا خطوط زنجیری روی خط زندگی یعنی شخص نسبت به مشکلات سلامتی حساس است و زندگی آن‌ها را به سمت مسیر‌های مختلفی می‌کشاند.</p> <p><span style="color: #ff0000;">تفسیر خط سونوشت</span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/10/17/9226703_651.jpg" alt="چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟" width="600" height="450" align=""></p> <p>خط سرنوشت به خط تقدیر نیز معروف است و نشان دهنده تاثیر زندگی شخص از شرایط خارجی تحت کنترل اوست. این خط از قسمت پایین کف دست شروع می‌شود. چگونه خط سرنوشت را بخوانیم:</p> <p>خط سرنوشت عمیق یعنی زندگی شخص بسیار تحت کنترل سرنوشت است. فراموش نکنید که کمتر کسی دارای خط سرنوشت عمیق است.</p> <p>اگر خط سرنوشت به خط زندگی متصل شود نشان دهنده شخصیت خود ساخته‌ای است که آرزوهایش را به واقعیت تبدیل می‌کند. اگر وسط خط سرنوشت به خط زندگی متصل شود نشان دهنده اتفاقی در اواسط زندگی است زمانی که او مجبور است به خاطر دیگران علایقش را کنار بگذارد. اگر خط سرنوشتاز قسمت پایه انگشت شست شروع شود یعنی فرد رابطه‌ای قوی با خانواده و دوستانش دارد.</p> <p>هر نوع شکستگی و یا تغییر در خط سرنوشت نشان دهده تغییرات زیادی است که در اثر یک نیروی خارجی بوجود می‌آید.</p> <p>منبع: بدونیم&nbsp;&nbsp; https://www.yjc.ir/fa/news/6789069<br></p> text/html 2019-08-13T11:04:28+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی معنی هر کدام از خطوط کف دست چیست؟ + تصاویر http://setareh2019.mihanblog.com/post/445 <div class="tcr"><a href="http://namnak.com/خط-کف-دست.p45804" title="معنی هر کدام از خطوط کف دست چیست؟ + تصاویر ، سبک زندگی،موفقیت، نمناک"><figure><img src="http://files.namnak.com/users/zn/aup/201703/216_pics/خط-کف-دست.jpg" alt="خط کف دست ، خط زندگی و عمر کف دست" class="tpimg" width="300" height="300"></figure></a><div style="margin:auto" class="tp"><strong>هر خط کف دست مربوط به بخشی از زندگی شما می شود ، یک خط ثروت و شهرت شما را در آینده نشان می دهد و خط دیگری از ازدواج و فرزند دار شدن شما می گوید.</strong></div></div><h2 class="tj"><span style="color:rgb(0, 0, 255)"><strong><a title="خطوط کف دست" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/خط-کف-دست.p45804">خطوط کف دست</a></strong>تان رازهایی در مورد زندگی شما فاش می کنند</span></h2><p class="tj">خط و <em><em>خطوط کف دست</em></em> شما معنی عمیق تری نسبت به انچه که فکر می کنید دارند و از خصوصیات شما رازهایی رابازگو می کنند.<a href="http://namnak.com/خط-کف-دست.p45804"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="خطوط کف دست" usemap="#sourcemap"></a></p><div><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="خطوط کف دست" href="http://namnak.com/خط-کف-دست.p45804"></map></div><p class="tj">نوع موسیقی که گوش می کنیم و سبک صحبت کردنمان بخشی از شخصیت شما را بازگو می کند اما فاکتورهای دیگری هم برای برملا شدن رازهای شخصیتی ما وجود دارد که در قالب خطوط کف دست در این بخش به آنها اشاره خواهیم کرد.</p><p class="tcr"><a href="http://namnak.com/خط-کف-دست.p45804" title="خط کف دست , خط زندگی و عمر کف دست , خط ثروت در کف دست , خط ازدواج کف بینی"><img src="http://files.namnak.com/users/zn/aup/201703/215_pics/خط-کف-دست.jpg" alt="خط کف دست" title="عکس خط کف دست" class=" o1" width="550" height="450"></a></p><h4 class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 255)">اسم هر یک از خطوط در کف دست</span></h4><p class="tcr">همانطور که در تصویر مشاهده می کنید کف دست شما خطوطی وجود دارد که از سلامتی ، ازدواج و فرزندان شما خبر می دهد. در این بخش به طور <br></p><p class="tcr">اختصار در مورد انها توضیح خواهیم داد و در مطالب بعدی در هر بخش به طور کامل یکی از آنها را شرح می دهیم.</p><p class="tj">هنر خواندن خطوط کف دست که همان کف بینی نام دارد ریشه در برخی از کشورهای آسیایی دارد که در گذشته برای پیش بینی بخت و شانس در زندگی <br></p><p class="tj">آن را بازگو می کردند.حالا بخوانید که این خطوط در مورد شخصیت شما چه می گویند.</p><h3 class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">خط کف دست هر کدام برای چه بخشی از زندگی شماست؟</span></h3><p class="tj">&nbsp;خطوط کف دست بر اساس نام های خاص شناخته می شوند که ما بر اساس همان ها مفهوم را به شما خواهیم گفت.</p><p class="tcr"><a href="http://namnak.com/خط-کف-دست.p45804" title="خط کف دست"><img src="http://files.namnak.com/users/zn/aup/201703/213_pics/خط-کف-دست.jpg" alt="خط کف دست" title="معنای خط کف دست" class=" o1" width="600" height="450"></a></p><h4 class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 255)">معنای خطوط کف دست در کف بینی</span></h4><p class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>خط قلب - heart line</strong></span></p><p class="tj">عمیق بودن این خط نشان از عواطف و مصیبت های عمیق تر است . اگر در انتهای این خط شکاف و یا ترک وجود داشته باشد نشان آن است که فرد ذهن</p><p class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>خط سر یا همان خط عقل - head line</strong></span></p><p class="tj">این خط در مورد هوش و خرد فرد می گوید و از گرایش های ذهنی او رازهایی را بازگو می کند. طول و بلندی این خط در مورد تصمیم گیری ها و افکارش می <br></p><p class="tj">گوید که در چه حد بلندپروازی و یا برعکس آن را دارد.اگر خط ذهن و عقل کف دست دچار چند شاخگی شده باشد نشان گر ان است که فرد در تصمیم <br></p><p class="tj">گیری حالت پایداری ندارد و به قول معروف از شاخه ای به شاخه ی دیگر می پرود.</p><p class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>خط زندگی- life line</strong></span></p><p class="tj">همانطور که می توان حدس زد این خط طول عمر فرد را نشان می دهد.</p><p class="tj">اگر شکستگی و ناهماهنگی از قسمت ابتدا تا انتهای این خط وجود داشته باشد یک حادثه و یا شاید تصادفی که جان او را به خطر بیاندازد در طول زندگی <br></p><p class="tj">اش تجربه خواهد کرد.</p><p class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>خط سرنوشت - fate line</strong></span></p><p class="tj">این خط به عنوان خط سرنوشت و بخت شناخته می شود و نشان گر آن است که چطور اوضاع و شرایط سخت و دور از کنترل فرد یا برعکس خواهد بود.</p><p class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>خط آپولو که در گذشته آن را خط خورشید می نامیدند:</strong></span></p><p class="tcr"><a href="http://namnak.com/خط-کف-دست.p45804" title="خط زندگی و عمر کف دست"><img src="http://files.namnak.com/users/zn/aup/201703/214_pics/خط-کف-دست.jpg" alt="خط کف دست" title="خط خورشید کف دست" class=" o1" width="330" height="434"></a></p><h4 class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 255)">خط خورشید و خط اقبال کف دست</span></h4><p class="tj">این خط همه چیز را در مورد شانس ، ثروت ، شهرت و یا حتی رسوایی و بدبختی را نشان می دهد. یک خط صاف و زیبا نشان گر خوش خشانسی و ثروت <br></p><p class="tj">است و خطی پر از شاخه ها و شکستگی برعکس آن را نشان می دهد. طول این خط هم استقامت این خشو بختی یا برعکس آن را دارد.</p><div class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>&nbsp;خط ازدواج -mariage line :</strong></span></div><div class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><br></strong></span></div><div class="tj">این خط همانطور که پیداست در مورد ازدواج و وضعیت عاطفی شما در زندگی مشترک چیزهایی می گوید.</div><div class="tj"><br></div><div class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>خط فرزند - children line:</strong></span></div><div class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><br></strong></span></div><div class="tj">با نگاه به این خط می توانید بدانید که در آینده فرزندی خواهید داشت یا خیر و اگر قرار است فرزند دار شوید صاحب چند فرزند خواهید شد.</div><div class="tj"><br></div><div class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>خط ثروت - money line:</strong></span></div><div class="tj"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><br></strong></span></div><div class="tj">وضعیت مالی و پولی شما ، اینکه ثروتی به دست خواهید آورد یا خیر و این ثروت چقدر نزد شما دوام خواهد آورد در این خط از کف دست شما ثبت شده است.</div><div class="tj"><br></div><div class="tj">http://namnak.com<br></div><div class="tj"><br></div> text/html 2019-07-01T04:55:59+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی چهره خوانی .روانشناسی .چهره .زبان .حرکات بدن http://setareh2019.mihanblog.com/post/443 <div class="actions-menu inline-menu"> <a href="https://tejaratrooz.persianblog.ir/wpgAqdgMqvioKmjvDJav-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86#"> <svg class="svg-img square-svg icon" style="height: 15px;"> <use xlink:href="https://tejaratrooz.persianblog.ir/assets/common/symbol/sprite.svg#options"></use> </svg> </a> </div> <p><strong><a href="http://robabnaz9.persianblog.ir/">چهره خوانی.روانشناسی چهره.زبان .حرکات بدن.مهارتهای مختلف کلامی،لکنت.نارسایی گفتار. فن بیان.. روانشناسی فروش..</a> </strong></p> <p>نویسنده : <a rel="nofollow" href="https://tejaratrooz.persianblog.ir/profiles/137026/">فرزانه (ربابه)دریاباری</a> -</p> <p><a href="http://robabnaz9.persianblog.ir/tag/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">زبان حرکات بدن و ارتباطات اجتماعی</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; حواس جمع بودن و به لحظه لحظه حرکات و رفتار فرد توجه کردن</p> <p>۲-&nbsp;&nbsp; وقتی کسی در نگاه به سوی شما ابروانش را بالا برد نشاندهنده اشتیاق فرد مورد نظر برای ارتباط و دعوت به دوستی است جواب او را بدهید .</p> <p>۳-&nbsp;&nbsp; اگر جهت ابروی مخاطب را با بالا بردن ابروی خود یا چیزی مثل این نشان ندهید می گویید تمایلی به پاسخ ندارید .</p> <p>۴-&nbsp;&nbsp; هنگام خیره شدن به یک شخص اگر جهت نگاه به پایین باشد یعنی تسلیم است اما اگر جهت نگاه به چپ وراست باشد نشانه خصومت یا عدم تمایل است</p> <p>۵-&nbsp;&nbsp; در لحظه اول آشنایی هرگز بیش از ۳ ثانیه به مخاطب خیره نشوید و بعد از ۳ ثانیه نگاه را پایین بیاورید و ارتباط را قطع کنید زیرا ممکن است مخاطب منظور بد برداشت کند فقط هنگام قدرت نمایی و دستپاچه کردن طرف مقابل میتوانید از نگاه خیره استفاده کنید .</p> <p>۶-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خنده دلایل و حالتهای مختلفی دارد .بسته به موقعیت بخندید</p> <p>۷-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای حوزه شخصی حریم بدن افراد بسته به موفقیت ،شکل ارتباط و فرهنگ مخاطب خود احترام قائلند . نکته نکته نکته قانون فاصله را همیشه رعایت کنید زیرا درذهن مخاطب ذهنیت منفی ایجاد میکند</p> <p>۸-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاصله مجاز خود را همیشه با افراد رعایت کنید و از این طریق تسلط خود را بر رفتارتان نشان دهید&nbsp; همچنین فاصله را دائماًتغییر دهید مخصوصاًبرای افرادی که ذهنیت منفی دارند .</p> <p>۹-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باز هم تأکید کم کردن فاصله مجاز (کلاً چه ایرانی و چه خارجی ) نشاندهنده صمیمیت است بعضی اوقات نشاندهنده تمایل به تجاوز به حریم مخاطب که&nbsp; بعضی ها با همین کاستن فاصله به مرور زمان فرد را به چنگ خود درمی آورند .</p> <p>۱۰-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر با غریبه برخورد کردید که از جنس مخالف است هیچوقت از بغل ارتباط برقرار نکنید روبروی شخص بایستید مخصوصاًخانمها دوست دارند از روبرو صحبت کنند .معمولاًحساسیتی است که از بغل حرف بزنند</p> <p>۱۱-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنگام ارتباط حتماًارتفاع مجاز را رعایت کنید یعنی اینکه کسی که نشسته هرگز ایستاده با او رابطه برقرار نکنید</p> <p>۱۲-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرگز حالتی به خود نگیرید که باعث محدود شدن حرکات بدن شما شود مثلاًروی صندلی ها خیلی چسبیده نباشید چیزهایی که آدم را خیلی محدود میکند ازنظر فیزیکی مد نظر است</p> <p>۱۳-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای مسلط شدن بر هرکس باید اختیار زمان و مکان را از آن فرد گرفت</p> <p>۱۴-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوری در آن مکان برخورد کنید که انگار صاحب آن مکان هستید</p> <p>۱۵-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان از مکان خیلی مهم تر است . هرگز بیش از پانزده دقیقه منتظر کسی نمانید اگر کسی را بیست دقیقه معطل کردید و هیچگونه اعتراضی نکرد بدانید که او فردی است که به راحتی تحت تسلط شما در می آید</p> <p>۱۶-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درهمین مدت پانزده دقیقه هم وقت خود را صرف خواندن روزنامه یا تلفن کنید اگر بیش از پانزده دقیقه شد حتماً زنگ بزنید و یا پیغام دهید و قرار را تغییر دهید . اینها برای ملاقاتهای آشنایی و تجاری میباشد . در غیر اینصورت او بالا رفته و شما پایین می آیید .</p> <p>۱۷-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرگز برای تسلط بر دیگران ارتفاع خود با سوژه به حالتی نکنید که شما نشسته و سوژه سر پا باشد این حالت باعث میشود قدرت مانور شما بسیار پایین بیاید .</p> <p>۱۸-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چه افرادی به ما راست میگویند ؟ الف) معمولاًکف دستهایشان را موقع حرف زدن به ما نشان میدهند . ب)موقع حرف زدن سر خود را کج نگه میدارند . ج)وقتی می خندند گونه های آنان چین پیدا می کند یعنی از اعماق وجود می خندند . د)موقع حرف زدن به ما نگاه میکنند ،دقیقاً به چشمها نگاه میکنند .</p> <p>۱۹-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چه افرادی به ما دروغ میگویند ؟ الف) موقع حرف زدن سر و بدن خود را می مالند ب)مردمک چشمهایشان ریز میشود بعبارتی چشم را کوچک میکنند . ج) معمولاًبه چشمهای ما نگاه نمیکنند .د)موقع حرف زدن مخصوصاًوقتی س‍‍ؤال می کنید سعی میکنند سر خود را با چیزی گرم میکنند که به شما نگاه نکنند .</p> <p>۲۰-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آدمهای مضطرب معمولاًاضطراب خود را خیلی سریع با حالتهای لرزش دست وبدن و صدا نشان میدهند .آدمهایی که سعی در کنترل اضطراب خود دارند معمولاًحرکات نا هوشیارانه ای از لرزش بدن نشان میدهند</p> <p>۲۱-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعضی انسانها به دلیل تجربه و تمرین به راحتی میتوانند حرکات و عکس العملهای صورت خود را کنترل کنند و ما متوجه استرس و عصبانیت نمی شویم در این آدمها به حرکات دست و پا و لحن صدا توجه کنید.</p> <p>۲۲-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر کسی در هنگام حرف زدن برای شما با ابرو تائید کرد نشانه تائید و خواهان جذب محبت یا تائید از سوی شماست لذا حرکت ابروهای وی را جواب دهید .</p> <p>۲۳-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهت جلب اعتماد طرف مقابل کج کردن گردن با لبخند برای محبت طرف مقابل غوغا میکند .</p> <p>۲۴-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حالتهای نا امیدی : نشستن به حالتهای چمباتمه زدن و دست پشت گردن انداختن نشانه نا امیدی محض است .</p> <p>۲۵-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ناامیدی که امیدوار شده معمولاًبلند میشود و با یک دست آرنج دست دیگر را میگیرد .</p> <p>۲۶-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر شخص گوشی تلفن را محکم به صورت می چسباند نشانه اهمیت موضوع است اگر گوشی را محکم به صورت می چسباند و چشمانش گرد است و به جایی خیره میشود یعنی شخص را نمی شناسد . اگر گوشی را بر میدارد و کمی جمع و جور میشود یعنی یا میترسد یا خجالت میکشد . اگر گوشی را با دست نگیرد طرف مقابل از درجه اعتبار عاطفی و احساسی ساقط است . اگر گوشی را با دست بگیرد و چشمها گرد شود نشانه اهمیت موضوع است .</p> <p>۲۷-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منظور تدریس سخنرانی یا مخ زنی است :الف)کسی که درس میدهد یا سخنرانی میکند نگاههای خود را تقسیم کند مخصوصاًدر مورد خانمها ،اگر مرد باشد پشت سر او حرف میزنند و اگر زن با زن باشد باعث میشودشاگرد از معلم متنفر شود .ب) موقع سخنرانی ،حرف زدن یا تدریس به نت نگاه نکنید اگر از رو بخوانید اعتماد شنوندگان را کم میکند .ج) به عرف در آوردن سخنها هنر گویندگی است ، به هرکس با زبان خودش حرف زد تا برای شنونده قابل فهم و شیرین باشد&nbsp; مخصوصاً اگر با رنگ و لعاب شوخی همراه باشد بهتر است . ما نمی توانیم خودمان را در موقعیت و شرایط شنونده قرار دهیم وقتی بخواهیم مطلب مهمی را بگوییم باید بایستیم و جلو آمده و کمی بلند صحبت کنیم .</p> <p>اگر روی صندلی نشستیم به سوژه نزدیک شویم اشکال ندارد صمیمیت زیاد میشود</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://robabnaz9.persianblog.ir/tag/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">زبان حرکات بدن و ارتباطات اجتماعی</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>۱-&nbsp;&nbsp; پیام رسانی از طریق زبان بدن بطور نا خودآگاه منتقل میشود</p> <p>۲-&nbsp;&nbsp; تعداد و تنوع اشارات و حرکات بکاررفته در زبان بدن بسیار زیاد است</p> <p>۳-&nbsp;&nbsp; زبان گفتاری در کنار زبان بدن در جامعه امروز نقش بسیار مهمی پیدا کرده</p> <p>۴-&nbsp;&nbsp; خیلی ها در استفاده مؤثر از زبان گفتاری عاجزند لذا میتوانند از این زبان استفاده کنند پس از این طریق میتواننند بیشتر تاثیر بگذارند .</p> <p>۵-&nbsp;&nbsp; در مخصوصاًفروشندگان زبان بدن از زبان گفتاری اثر بیشتری دارد</p> <p>۶-&nbsp;&nbsp; دربین زوجهای جوان به دلیل عدم توانایی در بادی لنگویج معمولاً دعوا میشود</p> <p>۷-&nbsp;&nbsp; آیا تا به حال توجه کرده اید که افراد زشت سیرت و نفرت انگیز در رفتارشان و نگاهشان چیزی است که انسان را دفع میکند و برعکس</p> <p>۸-&nbsp;&nbsp; افراد موفق در نگاهشان اثر مثبت است و بر ما اثر مثبت میگذارد</p> <p>۹-&nbsp;&nbsp; معمولاًدر آموزش ،زبان بدن بسیار بسیار اثر گذار است و برعکس هم است معلم میتواند متوجه شود که شاگردش درس فهمیده یا نه همچنین میتواند متوجه شود که دانش آموز خسته شده یا نه</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>پایین کشیدن ابروها</strong></p> <p>وقتی ابروهای خودرا به سمت چشمان خود جمع میکنیم نشان میدهیم عصبانی هستیم .اگر کسی با چیزی مخالف باشد هم همین حالت را دارد . حالت تردید و متفکرانه هم با اخم پایین است . بعضی اوقات نشانه غرور هم هست .اگر در یک مذاکره کسی اخم کند نشانه این است که مخالفت درونی با موضوع مورد بحث دارد .عصبانیت:</p> <p>خشم احساس نا خوشایند ناشی از دلخوری شدید رنجش است یک شخص عصبانی وضعیت گاز گرفتن را به خود میگیرد سینه را باز میکند ،سعی میکند خود را به جلو پرتاب کند ،بعضی ها دست خود را روی باسن میگذارند ،پنجه های خود را مشت میکنند ،لبهایشان را فشار میدهند و بعضی وقتها خیره خیره به مخاطب خود زل میزنند اینها از نشانه عصبانیت است .</p> <p>بالا بردن چانه و نگاه کردن از روی بینی</p> <p>در آدمها نشانه بر اثبات برتری،غرور وتحقیر فرد مقابل است بعبارتی میخواهد منت بگذارد در بعضی کشورها بیانگر جواب نه است</p> <p>به زمین خیره شدن</p> <p>آدمهای سر به سمت پایین چند نشانه دارند :۱- نشانه ورشکستگی ۲-گناهکار بودن ۳-مقصر بودن ۴- شرمگین بودن ۵-دروغگوها که معمولاً وقتی میخواهند دروغ بگویند سر خود را پایین می اندازند و خودشان را به چیزی مشغول میکنند .۶- کسانی که سرشان پایین و چشمهایشان را بالا می برند و نگاه میکنند معمولاً آدمهای زیرک و حیله گرند .وقتی کسی راست میگوید حداقل ۳ ثانیه ناخودآگاه به چشم مخاطب نگاه میکند البته بعضی ها آنقدر خوب نقش بازی میکنند که دروغگوهای حرفه ای شده اند ۷- سر به زیر انداختن بعضی وقتها نشانه تمرکز است.</p> <p>چشم برگرداندن</p> <p>در موقع حرف زدن اگر کسی به این طرف و آنطرف نگاه میکند یعنی حرف نزن یا نمی خواهم بشنوم از حرف تو خسته شده ام اگر فرد دائماً این کار را انجام دهد نشاندهنده خجالت یا لو رفتن چیزی میتواند باشد .</p> <p>دهان باز یا فک پایین</p> <p>نشانه هیجان ،حیرت ، سردرگمی و گیجی است .همچنین علامتی است برای مسخره کردن و دعوت به مبارزهبا دشمن در افراد ضربه مغزی و افراد خواب نیز دهان باز دیده میشود اما نکته اینجا است که دهان باز نشانه غیر قابل تردید حیرت ،نایقینی،گیجی و سردرگمی است این علامتدر افراد مسن و کودکان هر دو به یک اندازه معمول است افرادیکه راه خود را گم میکنند یا وارد جای وحشتناکی میشوند هم دهانشان باز است کسانی که راه را گم کرده اند مستقیم راه میروند چشمها برآمده و دهان باز است .</p> <p>&nbsp;</p> <p>دستهای جمع در سینه</p> <p>نشاندهنده نیاز به آرامش فرد میباشد اگر کسی موقع صحبت کردن این کار را بکند به مخاطب میگوید نیاز به آرامش دارم اگر دستها را به سینه فشاردهد یعنی عصبانیت . معمولاًدست را زیر بغل زدن حالت تدافعی تلقی میشود و در بین سیاستمدارها یک حالت دفاعی محسوب میشود .</p> <p>جمع کردن بدن در مقابل مخاطب</p> <p>اگر نشانه حزن نباشد نشانه علائم منفی مثل ترس ،مخالفت یا تنفر است</p> <p>کف دست روی چیزی گذاشتن</p> <p>اگر کسی دست روی چیزی بگذارد (روی یک جنس مغازه ) حتماً آن جنس را میخواهد هر چه دست با تأکید بیشتر بگذارند بیشتر به آن تمایل دارند و احساس مالکیت را نشان میدهد .</p> <p>کج کردن سر روی شانه درمقابل مخاطب</p> <p>نشانه پذیرش ،علاقه نسبت به مخاطب میباشد همچنین نشانه شرمندگی و خجالت هم میباشد نشانه ناز کردن خانمها نیز میباشد . کلاً انفعال است .</p> <p>کج کردن بدن</p> <p>نشانه این است که یا از طرف خوشش نمی آید یا شخص یک حرفی میزند که برای او خوشایند نیست . نشانه خستگی هم میتواند باشد .</p> <p>خم شدن به جلو</p> <p>نشانه اطاعت ،تعظیم و احترام است</p> <p>خمیازه</p> <p>اکثر مواقع خستگی فرد باعث بی اختیار خمیازه کشیدن میشود در ملاقاتهای تجاری فشرده خمیازه علامت اضطراب ،مخالفت ،نایقینی و عدم اطمینان است .</p> <p>خیره شدن</p> <p>بیش از ۳ ثانیه خیره شدن و زل زدن به دیگری به دو علت است یکی نشانه علاقه شدید که همراه با یک کم گردن شل و به طرف جلو خم شدن و لبخند زدن و دیگری به حالت عصبانیت که گردن سفت و منقبض میشود . معمولاًحالت چشمها مرسوم ترین نوع انتقال عشق و تنفر است اگر نگاه کردن با مالیدن دستها به همدیگر باشد نشانه عشق است اما اگر با مشت کردن دستها باشد نشانه تنفر است .</p> <p>لب فشردن</p> <p>فشردن لبها نشانه مخصوص عصبانیت و خشم است این فشار ناگهانی به لبها موقع مذاکره نشانه ظهور خشم ،تنفر ،غم و اندوه که از عدم اطمینان بوجود می آید موقع برخورد با چنین شخصی باید آرامش را حفظ کرد و به او آرامش را انتقال بدهیم اگر شخص عصبانی باشد و ما از او تعریف کنیم بیشتر عصبانی میشود</p> <p>کشیدن لب پایین روی لب بالا</p> <p>در دو گروه دیده میشود بچه ها و سالخوردگان که نشانه افسردگی و غمگینی است .</p> <p>لمس بدن خود</p> <p>کسی که بدن خود را لمس میکند نشانه نیاز فرد به آرامش است</p> <p>قانون کلی لبها</p> <p>لبها اولین جایی است که موقع تنش و اضطراب نیاز به آرام سازی داریم و آن را می مالیم لذا دست زدن به لب به هر طریق نشانه نیاز فرد به آرامش و تمرکز است ور رفتن به لب میتواند نشانه شک و تردید هم میتواند باشد مکیدن لب نشاندهنده نیاز فرد به آرامش است اگر در مذاکره کسی لبش را می گزد یا می مکد باید دنبال دلیل آن گشت</p> <p>مشت به سمت بالا</p> <p>نشاندهنده نفرت ،هیجان شدید وبعضی اوقات شادمانی در بعضی کشورها مثل پاکستان و ایران نشاندهنده فحش است</p> <p>حرکت بر خلاف جاذبه زمین</p> <p>کسانی که ورزشهای پرشی را دوست دارند نیروی جاذبه را دوست ندارند هر نوع تلاش برای مخالفت با نیروی جاذبه زمین نشاندهنده تلاش فرد برای بزرگ نمایی نمایش اقتدار و صلابت و سر سختی است میتواند نشاندهنده قدرت نمایی فرد باشد .</p> <p>پهن کردن بدن</p> <p>هر حرکتی که باعث شود بدن را از حد معمول پهن و عریض نشان دهد خود بزرگ بینی و تمایل به قدرت نمایی از عوامل آن است سینه جلو انداختن ، بالا بردن آستین دست ،لباسهای پهن تر از هیکل پوشیدن نشاندهندهاحساس خود بزرگ بینی است در حیوانات مثل گربه و خروس نیز می باشد .</p> <p>کف دست یا پنجه ها به طرف بالا</p> <p>یعنی من تسلیم هستم یعنی من رفیقم ،بی خطرم ،یکرنگم بیانگر صداقت ،درخواست محبت صمیمیت است وقتی کسی کف دستش را به کسی نشان میدهد معمولاًخواهان برقراری ارتباط برای دوستی بی کلک است .</p> <p>پنجه به سمت پایین</p> <p>کف دست به سمت پایین در بعضی از فرهنگ های اطراف شیراز اگر بخواهند بگویند خاک بر سرت این کار را میکنند این کار نشاندهنده خصومت ،تسلط و خود بزرگ بینی است افرادی که خود را بالاتر از دیگران میدانند و یا با بقیه مخالفند معمولاً مخالفت و دشمنی اشان با گرداندن دست به سمت پایین را نشان میدهند کسانی که موقع حرف زدن از دوستی حرف میزنند و کف دستشان یه سمت پایین می آورند هرگز نمی توانند در دوست یابی موفق باشند .</p> <p>پریدن سیب گلو</p> <p>بالا و پایین بردن سیب گلو نشانه نا خودآگاه اضطراب در مقابل مخاطب می باشد نشانه اضطراب ،خجالت ،یا فشار روحی است در ملاقاتهای تجاری نشانه شک و تردید است</p> <p>پشت سر خود مالیدن</p> <p>پشت سر خود را لمس کردن ،خاراندن یا عقب بردن گردن یا سرپنجه های ظریف برای گرفتن گوش کلاًنشانگر افکار و احساسات منفی است رسیدن به این ژست نشانه تردید در حرفهای گوینده است. باید حرف را عوض کرد همچنین این ژست حالتی است که فرد میخواهد نکته ناگفتنی جدیدی را بر زبان بیاورد و در غالب گفتار بگوید اما نمی گوید . توجه داشته باشید گذاشتن یک دست پشت سر بصورت نا متقارن بیانگر آن است که فرد احساس میکند که نیازی به توجه به حرفهای طرف در خود نمی بیند</p> <p>فشردن چیزی با پنجه</p> <p>اگر چیزی را با پنجه محکم فشار دهید نشاندهنده حس مالکیت شدید ،ترس و ازدست دادن آن نشانه خشم شدید هم می باشد سخت گرفتن بعضی چیزها نشانه علاقمندی و لذت شدید هم میباشد .</p> <p>سرد و بی روح ساختن صورت</p> <p>یعنی هیچ حرکت خاصی در صورت آنها دیده نمی شود از کار انداختن تمام عضلات چهره نشانه سردی و عدم تمایل ارتباط با دیگران کسانی که بخاطر آموزشهای فرهنگی این مدلی میشوند کم کم آدمهای بی روح وسردی میشوند و در ارتباط با دیگران دچار مشکل میشوند .</p> <p>قرمز شدن صورت و گردن و گوش</p> <p>نشانه خجالت و عصبانیت است معمولاً گوش گرم میشود . کسی که میخواهد سخنرانی کند هم همینطور میشود . کسانی که برای اولین بار خواستگار برایشان می آیند هم همینطور میشوند .</p> <p>حالتهای body language &nbsp;زبان بدن</p> <p>ترس</p> <p>وقتی از کسی می ترسیم فاصله زاویه ای خود را با او افزایش میدهیم نفسها تند تند میشود دندانها و زانوها می لرزد ،مژه ها تند تند می زند ،چشمها گشاد میشود ،گلو حالت گرفتگی به خود میگیرد (صدا گرفته میشود) صدای خر خر از گلو بلند میشود در حین حرف زدن .</p> <p>تسلط</p> <p>کسی که میخواهد نشان دهد بر ما تسلط دارد نمایش قدرت و تسلط از طریق پوشیدن کت و شلوار و لباسهای رسمی ،از روی دماغ نگاه کردن ،از زیر عینک نگاه کردن ، ابرو بالا کشیدن ، بیشتر نشانه اطمینان به خود و اعتماد به نفس و القاءاین اعتماد به نفس به ما .</p> <p>وول خوردن</p> <p>یعنی اینکه فرد گوینده یک احساسی در درونش هست که میخواهد آن احساس را بگوید ولی از آن صرفنظر میکند و بصورت حالت ثانویه خود را نشان میدهد نشستن و بلند شدن از نشانه وول خوردن است .</p> <p>زبان در آوردن</p> <p>در کشورهای اروپایی برای فحش است پس معمولاًنشانه بارز بی احترامی و تمسخر کردن است بعبارتی با زبان بی زبانی میگوید هیچ احترامی برای فرد مورد نظر قائل نیست.</p> <p>دست به کمر زدن</p> <p>این وضعیت نشاندهنده عزم فرد برای انجام یک کار یا پذیرفتن یک مسئولیت است و بعنوان نشان این زبان غیر گفتاری نشاندهنده آمادگی بیشتر برای مقابله با کسانی است که متجاوزند یا زورگو .</p> <p>دست به کمر شدن</p> <p>به شکل دایره دور کردن حداکثر آرنج از بدن ،باعث افزایش اندازه فرد و در نتیجه بزرگتر جلوه کردن آن شخص است وقتی فردی بزرگتر جلوه میکند جوری القاء به دیگران است</p> <p>کف دست به سمت بالا</p> <p>کف دست به سمت بالا وشانه به طرف عقب بیشتر از آنکه معنای نامطمئنی القاءکند بیشتر به معنای گستاخ بودن یا جنگ است</p> <p>بالا بردن ابروها</p> <p>در برخورد اول به مدت ۳ یا ۴ ثانیه طبیعی است و باعث جلب نظر دیگران به سمت چشمان ما میشود ما بطور نا خودآگاه هر کسی ابروهایش را بالا میبرد به او خیره میشویم و این کار را یک نشانه ای از دوستی میدانیم ما از بالا بردن ابرو احساس بدی نمی کنیم البته بالا بردن ابرو نشانه ناز ،غرور و خشم هم میتواند باشد هرکدام از این حالتها را میتوان بصورت ترکیبی با یکدیگر تشخیص داد بازی کردن با ابروها پیامهای مختلفی را به همراه دارد چونکه ابروها نزدیکترین عضو چشم هستند لذا حالتهای مختلفی را میتوانند ازچشم در خود ایجاد کنند .</p> <p>چسبانیدن تلفن به گوش</p> <p>از این بگذریم چسبانیدن تلفن به گوش معمولاًنشانه علاقه به شنیدن حرفهای گوینده پیام میتواند باشد</p> <p>تقلید</p> <p>نشانه علاقمندی به رفتار ،روحیه ،شکل و قیافه فردی است که از او تقلید میشو</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://robabnaz9.persianblog.ir/post/37/"><strong>&nbsp;</strong></a></p> <p>نویسنده :</p> <p><a href="http://robabnaz9.persianblog.ir/tag/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">زبان حرکات بدن و ارتباطات اجتماعی</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>رفتار شناسی آدمها از طریق حرکات دست و صورت است که ‍پایه علمی دارد برای دریافت واقعی احساسات به آدمها کمک می کند .</p> <p>هنگامی که کسی با شما حرف میزند سرش پایین و چشمهایش بالا است یا اگر کسی ناخن خودش را میخورد یا روی پای چپ می ایستد و غیره حالتهای زبان بدن است که آدمها با آن در برخورد هستند و انسان درون خود را با حرکت نشان میدهد .</p> <p>چند مدل زبان بدن داریم :</p> <p>۱-&nbsp;&nbsp; حالتهایی که انسان با کل بدن نشان میدهد مثل تند راه رفتن ،آرام راه رفتن</p> <p>۲-&nbsp;&nbsp; حرکتهایی که با نیم تنه پایین نشان میدهد مثل روی یک پا ایستادن ،روی یک قسمت بدن تکیه کردن</p> <p>۳-&nbsp;&nbsp; حرکتهایی که انسان با نیم تنه بالایی نشان میدهد :</p> <p>الف)حرکتهایی که انسان با دست انجام میدهد</p> <p>ب) حرکتهایی که انسان با چشم وابرو نشان میدهد مثل اخم کردن یا گرد نگاه کردن که اگر شخص گرد نگاه کند اما دهان او بسته باشد شخص تظاهر به تعجب میکند.</p> <p>ج)حرکات سر&nbsp; مثل آدمهایی که مظلومانه سر خود را کج میکنند</p> <p>د) بعضی حالات نشانه بیماری و استرس است</p> <p>BODY LANGUAGE &nbsp;زبان بدن :مجموعه حرکتهایی است که سالیان سال از بدو روانشناسی تجربی بوجود آمده و به مرور نوشته شده است مثل چهره آدمهای غمگین ،کسی که می ترسد چهره او سفید میشود ،کسی که خجالت میکشد سرخ میشود</p> <p>شناخت بدن چه شرایطی را میتواند برای ما ایجاد کند ؟</p> <p>۱-&nbsp;&nbsp; اعتماد به نفس انسان را در جهت شناخت انسان بالا می برد</p> <p>۲-&nbsp;&nbsp; باعث درک بهتر آدمهای مقابل ما و در نتیجه پاسخ مناسب دادن به احساسات طرف مقابل دارد</p> <p>۳-&nbsp;&nbsp; Body language&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;زبان بدن باعث میشود که ما در مقابل ذهنیتهای منفی انسانهای اطرافمان ایمن باشیم</p> <p>۴-&nbsp;&nbsp; زبان بدن باعث میشود کنترل امور و شرایط را در تمام موارد در دست بگیریم</p> <p>۵-&nbsp;&nbsp; سریعاً باعث آرامش و اطمینان دیگران شویم</p> <p>۶-&nbsp;&nbsp; درخرید و فروش و هنگام مصاحبه یا ارائه محصول به مشتری با موفقیت ظاهر شویم</p> <p>۷-&nbsp;&nbsp; در صحن های مختلف اجتماع بتوانیم حداکثر توان ممکنه را در جهت انتقال دیدگاه به دیگران داشته باشیم .</p> <p>هرارتباطی دو بازتاب دارد یک باز تاب در یک عضو و یک بازتاب در عضو دیگر</p><p><br></p><p>https://tejaratrooz.persianblog.ir<br></p> text/html 2019-06-18T13:56:00+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی راز انگشتان دست http://setareh2019.mihanblog.com/post/442 <div class="col-xs-12 col-md-11 nini-medium article-paragraph"> <div class="" itemprop="articleBody"> <p><span><span>نی نی سایت:با نگاه به سه انگشت وسط دست چپتان و مقایسه طول آن‌ها می‌توانید شخصیت خود و دیگران را بهتر بشناسید. طول انگشتان نسبت به هم و مقایسه آن‌ها می‌تواند اسرار زیادی را در مورد شما فاش کند.محققان نشان داده‌اند که اگر انگشت حلقه‌ بلندتر از دو انگشت دیگر باشد آن فرد سخنران خوبی است و می‌تواند با حرف‌های خود دیگران را جذب کند و خود را از شرایط سخت نجات دهد. این افراد تسلیم‌ناپذیر هستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا به دیگران کمک کنند. آن‌ها ریسک‌پذیر هستند و در حل کردن مشکلات بسیار ماهر هستند. افرادی که شخصیت‌شان این گونه است مهندسان و سربازان بسیار خوبی می‌شوند و در حل جدول کلمات متقاطع بسیار سریع و هوشمند عمل می‌کنند.اگر انگشت اشاره از دو انگشت دیگر بزرگ‌تر باشد، اعتماد به نفس فرد بالا است و گاهی ممکن است به حدی اعتماد به نفس این افراد بالا باشد که مغرور باشند. این افراد لزوما درون‌گرا نیستند اما معمولا از گذراندن وقت با آن‌ها لذت می‌برید. این افراد هدف‌گرا هستند و در شروع یک رابطه عاطفی معمولا خجالتی هستند. این افراد از هر چه که دارند راضی و خوشحال هستند اما همواره برای پیشرفت تلاش می‌کنند.اگر طول انگشت اشاره و انگشت حلقه برابر باشد، فرد صلح‌طلب است و تحت هر شرایطی از بحث و جدال دوری می‌کند. این افراد وفادار و مهربان هستند. اما با وجود اینکه بسیار صلح‌طلب هستند هنگام خشم ممکن است ناگهان از کوره در بروند و واکنشی بسیار تند از خود نشان دهند. این افراد به طور معمول خشمی در درون خود دارند که گاهی آن‌ را نشان می‌دهند. در این شرایط باید فورا از آن‌ها فاصله بگیرید و یا پا به فرار بگذارید.</span></span></p> <p><span><span>منبع:</span></span><span><span>باشگاه خبرنگاران جوان</span></span></p> </div> </div> text/html 2019-06-18T13:52:56+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی با نگاه کردن به انگشتان دست، همسرتان را بشناسید ! http://setareh2019.mihanblog.com/post/441 <div class="clearfix"> <div class="col-md-6"> <div class="lid"> از قدیم کف‌بینی و پیش‌بینی زندگی آینده انسان‌ها با نگاه کردن به، کف دست مرسوم بوده اما این یک علم جدید است... </div> </div> <div class="pull-left col-md-6"> <a href="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/11/20/635591001068575783.jpg" class="fancybox"> <figure><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/11/20/635591001068575783.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" alt="تصویر با نگاه کردن به انگشتان دست، همسرتان را بشناسید !" title="تصویر با نگاه کردن به انگشتان دست، همسرتان را بشناسید !" style="display: inline;"> </figure> </a> </div> </div> <div class="newsBody text-justify col-md-12 font-medium-size clearfix"> <p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="http://jamejamonline.ir/sara/" target="_parent">جام جم سرا،</a> دانشمندان به رابطه عجیبی بین بعضی انگشتان دست پی برده‌اند که واقعا می‌تواند به پیش‌بینی درست بعضی از خصوصیات انسان‌ها کمک کند. در حقیقت این رابطه مهم بین 2 انگشت اشاره و حلقه دست برقرار است و شما هم می‌توانید با مقایسه اندازه بین این 2 با برخی از خصوصیات پنهان زندگی خود آشنا شوید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>چه مردانی جذاب‌تر هستند؟</strong></p> <p style="text-align: justify;">این هم یکی دیگر از روابط عجیبی است که بین انگشتان دست برقرار است. مردانی که انگشت حلقه آن‌ها از انگشت اشاره دست‌شان بزرگ‌تر است جذاب‌ترند!دانشمندان متوجه شدند مقایسه اندازه انگشت‌های دوم و چهارم دست، معیار مناسبی برای سنجش میزان جذابیت در مردان است.اندازه این دو انگشت ارتباط زیادی با ترشح هورمون‌های جنسی دارد. همان‌طور که گفتیم هر چقدر انگشت حلقه یک مرد نسبت به انگشت اشاره او بلندتر باشد، نشان‌دهنده این است که او هنگام رشد در رحم مادر در معرض هورمون تستسترون بیشتری بوده است. همین عامل هم به نوبه‌خود در زیباتر بودن چهره و داشتن اندامی متناسب‌تر موثر است.</p> <p style="text-align: justify;">دانشمندان دانشگاه ژنو از تعدادی از داوطلبان خواستند میزان جذابیت تصاویر تعدادی از مردان را تخمین بزنند. سپس طول انگشتان حلقه و اشاره این مردان اندازه‌گیری و مشخص شد مردانی که انگشت حلقه بلندتری دارند، صورت متقارن‌تری دارند و به همین دلیل جذاب‌تر به‌نظر می‌رسند. البته تاثیر هورمون تستسترون بر خصوصیات فیزیکی فقط در دوره رشد در رحم مادر اتفاق می‌افتد و بعد از آن دیگر تاثیر چندانی از این لحاظ ندارد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>خشن هستید یا خونسرد؟</strong></p> <p style="text-align: justify;">تعدادی از محققان ثابت کرده‌اند بین اندازه انگشتان یک مرد و میزان خشونتی که او از خود نشان می‌دهد رابطه زیادی وجود دارد. یکی از روان‌شناسان دانشگاه آلبرتا در این باره گفت: «تحقیقات ما نشان می‌دهد بخش زیادی از شخصیت ما انسان‌ها درون رحم مادر شکل می‌گیرد. ما متوجه شدیم مردانی که اندازه انگشتان حلقه و اشاره آن‌ها به هم نزدیک‌تر است بیشتر از دیگران ممکن است به افسردگی دچار شوند. علاوه بر آن‌، میزان بروز خشم، عصبانیت و رفتارهای خشن در آن‌ها بیشتر از دیگران است.»</p> <p style="text-align: justify;"><strong>چه افرادی به موسیقی علاقه دارند؟</strong></p> <p style="text-align: justify;">مردانی که انگشت اشاره آن‌ها نسبت به انگشت حلقه بلندتر است معمولا علاقه بیشتری به موسیقی و ورزش دارند.در عوض زنانی که انگشت اشاره بزرگ‌تر نسبت به انگشت حلقه دارند کمتر از دیگران بیماری‌های قلبی می‌گیرند اما احتمال ابتلای آن‌ها به سرطان سینه بیشتر است. این زنان همچنین قدرت باروری بیشتری هم دارند.در کل می‌توان گفت مردان و زنانی که انگشت حلقه آن‌ها بلندتر است بیشتر از دیگران ممکن است دچار شیزوفرنی، آلرژی و اگزما شوند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ثروتمندتر می‌شوید اگر...</strong></p> <p style="text-align: justify;">از این به بعد اگر خواستید حدس بزنید یک مرد ثروتمند است یا خیر، به جای نگاه کردن به کیف پول و مارک لباس‌ها، به انگشتان دستش دقت کنید.دانشمندان با انجام تحقیقاتی متوجه شدند مردانی که انگشت اشاره آن‌ها در مقایسه با دیگر انگشتان خصوصا انگشت حلقه بلندتر است با احتمال بیشتری به ثروت و موقعیت‌های شغلی خوب می‌رسند.</p> <p style="text-align: justify;">این مردان معمولا شخصیت جنگنده‌ای دارند و تا رسیدن به هدف خود دست از تلاش بر نمی‌دارند؛ چه این هدف رسیدن به یک موقعیت مالی خوب باشد و چه ازدواج با دختر مورد علاقه، این مردان تا آخرین مرحله برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند.به این ترتیب اگر شما از نوع زنانی هستید که یک زندگی آرام، بدون دردسر و استرس را می‌خواهید بهتر است سراغ مردی بروید که انگشت اشاره آن تا حد ممکن بلندتر از انگشت حلقه باشد. این مردان معمولا انسان‌های قابل اعتمادی هستند که ریسک نمی‌کنند و حتی ممکن است گاهی اوقات هم خسته‌کننده به‌نظر برسند.</p> <p style="text-align: justify;">محققان دانشگاهی متوجه شدند میزان هورمون تستسترون هنگام رشد در رحم مادر بر اندازه انگشتان دست، در هر 2 جنس مرد و زن تاثیر‌گذار است اما به‌نظر می‌رسد فقط مردان هستند که شخصیت آن‌ها تحت‌تاثیر این هورمون قرار می‌گیرد.مردانی که نسبت انگشت حلقه آن‌ها نسبت به انگشت اشاره کوچک‌تر باشد، در معرض مقادیر بیشتری از هورمون تستسترون قرار گرفته‌اند و در نتیجه در دسته مردان گروه آلفا طبقه بندی می‌شوند.این مردان بیشتر دست به خطر می‌زنند و همیشه دوست دارند برنده باشند به همین دلیل آن‌ها هنگام انجام معامله در بازار بورس، هنگام ورزش کردن حتی هنگام رقابت‌های بی‌اهمیت با دوستان‌شان حداکثر تلاش خود را به کار می‌گیرند.</p> <p style="text-align: justify;">به‌طور کلی می‌توان گفت مردان گروه آلفا تقریبا در تمام جنبه‌های زندگی خود دست به خطر می‌زنند و ماجراجویی یکی از خصوصیات اخلاقی مهم در اکثر آن‌هاست.دکتر اریک استنستروم که این مطالعات را انجام داده در این باره می‌گوید: «این افراد در حقیقت مردانی هستند که مورد پسند اکثر زنان قرار می‌گیرند، چرا که آن‌ها تناسب اندام بهتری دارند، معمولا ثروتمندترند و همت بیشتری هم برای رسیدن به هدف خود دارند.یافته‌های ما نشان می‌دهد بین میزان هورمون تستسترون و میزان ریسک‌پذیری در 3 زمینه اجتماعی، اقتصادی و تفریح و سرگرمی در مردان رابطه قدرتمندی وجود دارد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>تفاوت انگشت زنان و مردان</strong></p> <p style="text-align: justify;">از آن‌جا که معمولا زنان به سمت مردان متناسب اندام و ثروتمند جذب می‌شوند، این مردان سعی می‌کنند با ورزش کردن، پول درآوردن و ارتباط با افراد مختلف خود را درنظر آن‌ها بهتر نشان دهند.با این حال دانشمندان این فاکتورها را فقط در مردان مشاهده کردند و متوجه شدند هیچ ارتباطی بین هورمون استرس و طول انگشتان دست با خصوصیات اخلاقی زنان وجود ندارد.پروفسور گاد ساد، محقق ارشد این تحقیقات می‌گوید: «در زنان معمولا اندازه این 2 انگشت با هم برابر است البته برای اندازه‌گیری شما حتما باید فاصله بین نوک انگشت تا محل اتصال به دست را با استفاده از خط‌کش به دقت اندازه بگیرید تا به نتیجه درست برسید.</p> <p style="text-align: justify;">تحقیقات ما نشان می‌دهد در مردان معمولا اندازه انگشت حلقه بلندتر از انگشت اشاره است.»دانشمندان در تحقیقات قبلی خود هم به رابطه بین هورمون تستسترون و بروز رفتارهای پرخطر در بین مردان و رسیدن به موفقیت‌های مالی در آن‌ها پی برده بودند.دکتر زاک مندنهال که در این مطالعات شرکت داشته در این باره گفت: «میزان هورمون تستسترون حین رشد در رحم مادر نه تنها رشد مغز انسان‌ها اثر می‌گذارد بلکه رشد انگشت اشاره را در مقایسه با دیگر انگشتان دست کند‌تر می‌کند.محققان دانشگاه کمبریج هم چندی قبل با انجام مطالعاتی متوجه شدند بانکدارانی که انگشت حلقه آن‌ها بلندتر است معمولا موفقیت‌های بیشتری در حرفه خود به دست می‌آورند که مهم‌ترین دلیل آن نیز داشتن روحیه ریسک‌پذیری و تغییرپذیری بالاست.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>در ریاضیات قوی‌ هستید یا زبان؟</strong></p> <p style="text-align: justify;">افرادی که انگشت حلقه آن‌ها بلندتر است در مهارت‌های زبانی و گفتاری قدرت بیشتری دارند و برعکس افرادی که انگشت اشاره آن‌ها بلندتر است، بهتر از پس حل کردن و تحلیل مسائل ریاضی برمی‌آیند.در اینجا باز هم ترشح هورمون‌ها دخیل است. سطح هورمون تستسترون می‌تواند روی قسمت‌هایی از مغز که وظیفه تحلیل مسائل مرتبط با ریاضیات یا مهارت‌های زبانی را دارد، اثر بگذارد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>بیشتر سرطان می‌گیرید</strong></p> <p style="text-align: justify;">البته در کنار تمام مزایای گفته شده، داشتن انگشت حلقه بلندتر ممکن است خطراتی هم برای شما به همراه داشته باشد. برای مثال دانشمندان انگلیسی متوجه شدند مردانی که این خصوصیت را دارند بیشتر از دیگران به سرطان پروستات دچار می‌شوند.</p> <p style="text-align: justify;">در حقیقت دانشمندان، اندازه انگشتان دست هزار و 500 بیمار مبتلا به سرطان پروستات را با 3 هزار مرد سالم بررسی کرده و به این حقیقت پی بردند.به این ترتیب می‌توان با بررسی الگوهای انگشتان دست، مردان در معرض خطر را شناسایی کرده و آن‌ها را برای آزمایشات تشخیص سرطان پروستات به مراکز درمانی معرفی کرد البته در این بین توجه به برخی فاکتورهای دیگر مانند سابقه خانوادگی و آزمایش‌های ژنتیک نیز باید حتما مورد توجه قرار بگیرد. احتمال ابتلا به سرطان پروستات در این مردان تقریبا 3 برابر دیگران است.</p> <p style="text-align: justify;">البته مردان گروه آلفا معمولا کمتر از دیگران به بیماری‌های قلبی دچار می‌شوند. دانشمندان در مطالعات گسترده‌ای که در این مورد انجام دادند متوجه شدند، بلندتر بودن انگشت حلقه در زمینه سلامت هم فوایدی دارد که یکی از آن‌ها کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی است.</p> <p style="text-align: justify;">منبع : مجله سیب سبز&nbsp;&nbsp;&nbsp; http://jamejamonline.ir/sara/2275812694175639116<br></p> </div> text/html 2019-06-18T13:51:17+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی اسراری از طول انگشتان دست http://setareh2019.mihanblog.com/post/440 <div>اسراری از طول انگشتان دست hand دکتر پیتر هارد، استاد کانون روان شناسی و علوم اعصاب دانشگاه آلبرتای کانداست. او همچنین عضو آزمایشگاه علمی انستیتو سلامت مغزی این دانشگاه و برنده جایزه آموزشی انجمن وانهگن در سال 2010 هم است ولی هدف بلندمدتش از این تحقیقات، فهم دلایل بروز تفاوت های فردی است. به عنوان مثال، او برای بررسی رابطه تفاوت های ژنتیکی بروز رفتارهای متفاوت جنسی با انواع شخصیت ها در آزمایشگاه به تحقیق پرداخته است و برای بررسی این تفاوت ها از آزمایش های مولکولی، هورمونی، ساختارشناسی و عملکرد مغز بهره گرفته است. در یکی از آخرین گزارش هایی که برای رسانه ها ارسال کرده، از کشف رابطه ای بین بروز برخی بیماری ها و رفتارها با شکل انگشتان دست انسان ها صحبت کرده است. رسانه ها، نتایج تحقیقات اخیر او را غالبا با عنوان «کف بینی علمی» منعکس کرده اند. تحقیق او از رابطه طول انگشتان دست با احتمال ابتلا به برخی بیماری ها خبر می دهد. پیتر هارد می گوید می توان از نسبت طول انگشتان برای پیش بینی رفتار تهاجمی و خطر ابتلا به بیماری ها استفاده کرد. به گفته او، می توان با نگاهی سریع به دست ها (و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، نسبت طول انگشت حلقه به انگشت اشاره) اطلاعات زیادی در مورد شخصیت و خطر ابتلای افراد به برخی بیماری ها به دست آورد. به گفته پیتر هارد، عصب شناس دانشگاه آلبرتا، در پسرها طی رشد جنینی، افزایش شدید تستوسترون اواسط 3 ماهه دوم بارداری اتفاق می افتد که به نظر می رسد بر رفتار و سطح سلامت جنین در آینده اثر می گذارد. یکی از نتایج این جریان ترشح زیاد تستوسترون که به وضوح هم قابل مشاهده خواهد بود، این است که انگشت حلقه به میزان چشمگیری از انگشت اشاره بلندتر است. تحقیقات دانشمندان هنوز به جایی نرسیده که بتوانند با اندازه گیری طول انگشت، بروز بیماری خاصی را تشخیص دهند،ولی آنها شواهدی گردآوری کرده اند که نشان می دهد این نداشتن تعادل هورمونی دوران جنینی تا چه اندازه بر زندگی فرد اثر می گذارد؛ از افزایش یا کاهش خطر ابتلا به برخی بیماری های خاص گرفته تا پیش بینی اینکه آستانه عصبانیت فرد چقدر بالا یا پایین است. پژوهشگران به بررسی این امر که چه چیزی جرقه این تغییرات هورمونی را می زند، ادامه می دهند و جستجوی ارتباط آن را با سطح استرس، رژیم غذایی و قرار داشتن در معرض مواد شیمیایی خارجی آغاز کرده اند. با توجه به تصویری که در همین صفحه می بیند، می توانید نسبت انگشتان خود را به دست آورید. • طول انگشت اشاره و انگشت حلقه خود را از نوک انگشت تا انتهای آن (مطابق عکس) اندازه بگیرید (در بیشتر تحقیقات از دست راست استفاده می شود) طول انگشت اشاره را بر انگشت حلقه تقسیم کنید تا نسبت انگشت یا fq به دست آید. هرچه انگشت حلقه بلندتر باشد به معنای کوچک تر بودن نسبت انگشت و افزایش احتمال ابتلا به برخی بیماری ها یا کاهش احتمال ابتلا به برخی بیماری های دیگر است. طول انگشت حلقه (انگشت چهارم) / طول انگشت اشاره (انگشت دوم) =Fq Fq شما چند است؟ 1&gt; Fq: پرخاشگری بیشتر هرچه این نسبت کوچک تر از یک باشد، زبانتان تند و تیزتر خواهدبود. هم در مردان و هم در زنان، کوچکی این نسبت به معنای پرخاشگری بیشتر است. 1&gt; Fq: مهارت های ورزشی بیشتر هرچه جریان ترشح تستوسترون جنینی زیادتر باشد، نشان دهنده سطح موفقیت بالاتر و همچنین آمادگی ذهنی بیشتر در ورزش است. در یک تحقیق، مشخص شد که دانشجویان ورزشکار (زن و مرد) از نسبت انگشت کوچک تر از یک در مقایسه با دیگر دانشجویان برخوردارند. 1&gt; Fq: حس جهت یابی بهتر در زنان، نسبت انگشت کوچک تر از یک ظاهر مردانه تر به دست می دهد و این ویژگی متناظر با جهت یابی بهتر است و این نتیجه گیری تاییدی است بر پژوهشی پیشین که دریافته بود مردان حس شناخت فضایی بهتری نسبت به زنان دارند. 1&gt; Fq: افزایش رفتارهای تهاجمی مردان با نسبت انگشت کوچک تر از یک معمولا بیشتر به دنبال دعوا می گردند. زنان با شکل دست مشابه هم احتمال بیشتری دارد که در صورت تحریک شدن، واکنش تهاجمی نشان دهند. 1&gt; Fq: خطرپذیری بیشتر مردانی که در دوران جنینی ترشح تستوسترون بیشتری را تجربه می کنند و در نتیجه انگشت حلقه بلندتری دارند، خطرپذیرتر هستند. موفق ترین معامله گران اقتصادی، انگشت بلندتری دارند. به نظر می رسد که این الگوهای رفتاری فقط برای مردان صادق باشد. 1&lt; Fq: زانوهای سالم تر در مقایسه با کسانی که انگشتانشان طول برابری دارند یا انگشت اشاره بلندتری دارند، در کسانی که انگشت اشاره کوتاه تر از انگشت حلقه است، می تواند به خصوص در زنان نشانه خطر آرتروز استخوانی زانو باشد. 1&lt; Fq: افزایش خطر ابتلا به سرطان دهان در تحقیقی که فقط میان مردان انجام شده بود، در مردانی که دو انگشتشان طول برابری دارند یا حتی طول انگشت اشاره در آنها بیشتر از انگشت حلقه باشد، احتمال ابتلا به سرطان دهان بیشتر است. 1&lt; Fq: کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردان با انگشت اشاره بلند و انگشت حلقه کوتاه، خطر سرطان پروستات 23 درصد کمتر است. اگر سن کمتری دارید، خطر حتی از این هم کمتر است؛ 87 درصد. منبع : هفته نامه سلامت<a href="https://www.hidoctor.ir/">&nbsp;&nbsp; </a></div><div><br></div><div>https://www.hidoctor.ir/60326<br></div> text/html 2019-06-18T13:50:35+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی شخصیت شناسی از روی طول انگشتان دست شما http://setareh2019.mihanblog.com/post/439 <p><a style="font-weight: bold; color: red;" href="http://shariyan.com/">به گزارش شریان نیوز</a>،این که ظاهر و فرم بدن شما به چه عواملی بستگی دارد و یا چه چیز‌هایی در این فرم و حالت تاثر می‌گذارد، همیشه یکی از سوال‌هایی بوده که ذهن <strong>شخصیت‌شناسان</strong> و افرادی که به این زمینه علاقه دارند را درگیر کرده است.</p> <p>هر چند ظاهر همه انسان‌ها از ژنتیک آن‌ها سرچشمه گرفته است، برخی از قسمت‌های بدن انسان قادر است تا اطلاعات جالبی را در مورد شخصیت ما نشان دهند. جالب است بدانید که انگشت‌های دست شما یکی از اندام‌هایی است که توانایی دارد تا اسرار پشت پرده‌ای را از شخصیت و حتی خلق و خوی شما فاش کند.</p> <p>مطالعات<strong> پژوهشگران</strong> نشان داده است که طول انگشت حلقه با توجه به سطح تستوسترون و هورمون‌های مردانه که در رحم قرار می‌گیرند، می‌توانند تاثیر مستقیمی بر شکل گیری شخصیت انسان داشته باشند. در این مقاله تحقیق بسیار جالبی انجام شده که مهر تاییدی بر این ادعا وارد می‌کند. در طول مقاله با آزمون جالبی مواجه می‌شوید که راحت‌تر بتوانید از روی <strong>اندازه انگشتان</strong> خود به شخصیت‌تان پی ببرید.</p> <p>برای شروع این آزمون شخصیت شناسی، ابتدا به دست چپ خود نگاه کنید و انگشتان اشاره و حلقه خود را مقایسه کنید، سپس تصویر مشابه آن را در این مقاله برای پی بردن به شخصیت خود پیدا کنید. اگر هنوز مایل به کشف این <strong>اسرار</strong> هستید در ادامه با ما همراه باشید.</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">هنگامی که انگشت اشاره کوتاه‌تر از انگشت حلقه است</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="حقایقی که طول انگشتان شما درباره شخصیتتان فاش می‌کند" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/3/27/10088250_962.jpg" alt="حقایقی که طول انگشتان شما درباره شخصیتتان فاش می‌کند" width="550" height="550" align=""></span></p> <p>افرادی که دارای انگشت حلقه بلندتر از انگشت اشاره خود هستند معمولا بسیار دلفریب و دوست داشتنی، کاریزماتیک و جذاب هستند. این افراد دارای در برقراری ارتباط با دیگران عالی عمل می‌کنند و کاملا می‌دانند که چگونه توجه فرد مورد نظر خود را جلب کنند و او را برای خود حفظ کنند. آن‌ها به شدت ریسک پذیر هستند و بیشتر اوقات بهای زیادی برای ریسک خود پرداخت می‌کنند. اگر چیزی یا برنامه‌ای کاملا مطابق میل این افراد پیش نرود، دلسرد نخواهند شد؛ زیرا آن‌ها همیشه در جست و جوی یک راه دیگر برای موفقیت در کار خود هستند.</p> <p>شاید به همین دلیل است که آن‌ها به طور معمول در انجام هر کاری عالی هستند. آن‌ها به اغلب به «افراد موفق» مشهور هستند و همیشه اهداف بلندمدت خود را برای آینده مشخص می‌کنند. برخی از روانشناسان و محققان ممکن است آن‌ها را بیش از حد تهاجمی بدانند، اما اینطور نیست و این محققان فقط نمی‌توانند کمکی به آن‌ها کنند. می‌توان حدس زد که سطح بالای تستوسترون در این افراد یکی از دلایل اصلی این خصیصه‌ها است.</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">هنگامی که انگشت اشاره بلندتر از انگشت حلقه است</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="حقایقی که طول انگشتان شما درباره شخصیتتان فاش می‌کند" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/3/27/10088287_565.jpg" alt="حقایقی که طول انگشتان شما درباره شخصیتتان فاش می‌کند" width="550" height="550" align=""></span></p> <p>افرادی که دارای انگشت حلقه کمی کوتاه‌تر از انگشت اشاره هستند، اعتماد به نفس بسیار بالایی دارند. اشتباه نکنید، آن‌ها خودشیفته و مغرور نیستند بلکه در انجام امور مختلف کاملا از خود مطمئن هستند. آن‌ها اغلب رهبران خوبی هستند و به طور ذاتی توانایی رهبری هر گروهی را دارند. این افراد به طور عادی شخصیتی آرام دارند و در مواقعی خشن عمل می‌کنند به طوری که هیچ چیز و هیچ کسی نمی‌تواند باعث آرام کردن آن‌ها شود.</p> <p>آن‌ها معمولا افرادی نیستند که قدم اول را چه در کسب و کار و چه در یک رابطه عاطفی جدید بردارند. با این وجود، زمانی که آن‌ها اقدام به انجام این کار کنند، در نیت و هدف خود ثابت قدم باقی می‌مانند به طوری که به عهد و وفای خود پایدار هستند و دوست دارند خود را در آن رابطه یا کسب و کار مسئول بدانند. همچنین آن‌ها از یک ذهن بسیار تحلیلی برخوردار هستند و همیشه قبل از تصمیم گیری در همه کار‌ها در مورد همه‌ی نتایج ممکن به شدت فکر می‌کنند. این ویژگی درون آن‌ها باعث شده تا در زندگی حسابگر باشند و اجازه ندهد تا آن‌ها کار‌ها را بدون فکر و باعجله انجام دهند.</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">هنگامی که انگشت اشاره و انگشت حلقه در یک خط قرار دارند</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="حقایقی که طول انگشتان شما درباره شخصیتتان فاش می‌کند" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/3/27/10088288_292.jpg" alt="حقایقی که طول انگشتان شما درباره شخصیتتان فاش می‌کند" width="550" height="550" align=""></span></p> <p>افرادی که انگشت اشاره و انگشت حلقه آن‌ها به طور موازی و هم اندازه یکدیگر هستند، بسیار محتاط رفتار می‌کنند؛ شخصیتی بسیار متعادل دارند، معمولا آرام و به سر به زیر هستند. کمتر دیده می‌شود که این اشخاص به صورت افراطی عمل کنند و معمولا میانه رو هستند. همچنین آن‌ها شخصیت بسیار مهربانی دارند و سعی می‌کنند از هر گونه خطر و موقعیت نزاع و درگیری خود را دور نگه دارند.</p> <p>حتی در میان جمع‌های دوستانه نیز عامل آشتی‌کنان دعوا‌ها می‌شوند. شک و تردید در این افراد باعث می‌شود که در موارد مهم تصمیم گیری احساس ناراحتی کنند. اگر به دنبال یک دوست خوب و همراه هستید، آن‌ها قابلیت این را دارند که دوست بسیار خوبی برای شما باند و همیشه آماده کمک به شما هستند.</p> <p>این افراد چه در کار، چه در نقش یک دوست و چه در رابطه، بسیار امین و وفادار هستند و همیشه می‌توانید در مواقع مختلف زندگی به آن‌ها تکیه کنید. مورد دیگر درباره این افراد اینکه ضمیر ناخودآگاه آن‌ها بسیار مثبت اندیش است و در هر وضعیت، حتی بدترین وضعیت، قادر هستند تا نکات خوب را ببینند.</p> <p>بعید است که تا اینجای مقاله همراه ما بوده باشید و یک بار به انگشتان دست خود نگاه نکرده باشید! با کمی دقت به مطالب این مقاله، متوجه خواهید شد که این حقایق خیلی دور از باور نیست.</p>https://shariyan.com/detail/149999#shahrekhabar text/html 2018-10-08T06:11:32+01:00 setareh2019.mihanblog.com حسین رحمتی 10 راه مطمئن برای برقراری ارتباطات http://setareh2019.mihanblog.com/post/437 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <strong>اکثر آقایون نمی دانند وقتی می خواهند به دختری نزدیک شوند چه باید بگویند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم شما را در این زمینه راهنمایی کنیم.<br><br>وقتی دختری که از او خوشتان می آید را می بینید، چه می کنید؟ می دوید و پنهان می شوید؟ از آن جمله های کلیشه ای تحویلش می دهید؟ یا با ترس همانجا می ایستید و نمی دانید که چه باید بگویید؟ اما بهترین چیزی که باید بگویید چیست؟<br><br>اکثر آقایون در نزدیک شدن به خانم ها بزرگترین اشتباهشان این است که بیش از اندازه فکر می کنند که چه باید بگویند. تصورشان این است که یک کلام جادویی وجود دارد که در همه موقعیت ها جواب می دهد. این کلام جادویی را تمرین کرده و وقتی به فرد مورد نظرشان تحویل می دهند انتظار دارند که آن خانم فوراً جذب آنها شود.<br><br>اما متاسفانه این روش به ندرت عمل می کند. چون معمولاً بیشتر حرفهایی که می زنید بی ربط است. در جلب توجه یک خانم کلید کار اعتماد به نفسی است که به او نشان میدهید.<br><br>در زیر به 10 راه مطمئن برای برقراری ارتباط با خانم ها اشاره می کنیم:<br><br>1) به محیط دقت کنید. درمورد چیزی که در محیط اطراف می بینید نظری بدهید. این روش مخصوصاً در فروشگاه و مغازه خیلی موثر است. مثلاً اگر او می خواهد یک ساندویچ مرغ سفارش دهد، از او بپرسید که ساندویچ مرغ های آن مغازه خوب هستند یا نه. نظرتان را فوری در آن موقعیت خاص ابراز کنید تا کاملاً طبیعی به نظر برسد. مهم نیست که کجا باشید، همیشه نکته جالبی برای نظر دادن وجود دارد.<br><br>2) لبخند بزنید. اینکار به او نشان می دهد که اعتماد به نفس دارید و رفتاری دوستانه دارید. یک لبخند طبیعی نه تنها به خودتان احساس خوبی می بخشد، بلکه برقراری رابطه را برای فرد مقابل نیز راحت تر می کند.<br><br>3) دست دست نکنید. اگر برای نزدیک شدن به او تامل کنید، نشان می دهد که اعتماد به نفس ندارید و او فوراً نظر منفی راجع به شما پیدا خواهد کرد. وقتی او را می بینید، بعد از مدت زمان کمی به سمت او بروید و به او نشان دهید که مردی هستید که می داند چه می خواهد و دنبال آن رامی گیرد.<br><br>4) زبان بدن مثبت. اگر قوز کرده و سر رو به پایین به او نزدیک شوید، اطلاعات منفی درمورد خودتان به او منتقل خواهید کرد. پس صاف بایستید، شانه ها را عقب و سینه را جلوب دهید و محکم و البته ریلکس راه بروید.<br><br>5) نه خیلی سریع. اگر خیلی تند راه بروید، زنگ هشدار درونی او به صدا در خواهد آمد. سعی کنید آرام و عادی به او نزدیک شوید و این بهترین راه برای ایجاد حس راحتی در فرد مقابلتان است.<br><br>6) ارتباط چشمی برقرار کنید. هیچوقت شما اولین کسی نباشید که ارتباط چشمی را وقتی نزدیک می شوید قطع کند. اگر چنین کاری بکنید، طرف مقابل تصور خواهد کرد از اینکه به او نزدیک شده اید احساس خوبی ندارید. وقتی از ارتباط چشمی قوی استفاده کنید، بیشتر به سمتتان کشیده خواهد شد. با تمرین در اینکار استاد خواهید شد.<br><br>7) گوش دهید. حتماً به حرفهایی که می زند خوب گوش دهید. هیچوقت جواب او را قبل از اینکه خوب درموردش فکر کرده باشید به زبان نیاورید. خانم ها عاشق مردهایی هستند که به جزئیات حرفهای آنها هم خوب گوش می دهد.<br><br>8) بی قرار نباشید. لول خوردن و بیقرار بودن بعد از اینکه به فرد مورد نظرتان نزدیک شدید نشان می دهد که احساس راحتی نمی کنید. در اینصورت طرفتان هم چنین احساس پیدا می کند و بحث را ختم می کند. باید مراقب حرکاتتان باشید. حرکاتی انجام دهید که اعتماد به نفس و راحتی شما را به طرفتان مخابره کند نه ناراحتی و بی قراریتان را.<br><br>9) تن صدایتان را ملایم کنید. تن صدایتان ابزار بسیاری قوی است. بهترین راه این است که با صدایی آرام و در ضمن شوخ به او نزدیک شوید. همچنین می توانید با صدایی جدی شروع کنید و بگویید "امیدوارم کمی از ساندویچ را برای من نگه داشته باشید" و با لبخندی در ادامه آن به او بفهمانید که شوخی می کرده اید. همراه با دوستانتان روی تن صدایتان تمرین کمید.<br><br>10) با فاصله ازاو بایستید. مردهایی که موقع حرف زدن خیلی به سمت زن مورد نظرشان خم می شوند باعث می شوند که احساس ناراحتی به فرد مقابل دست بدهد. بهتر است کمی عقب تر بایستید و این باعث می شود نشان دهید که به حریم او احترام قائلید و از خودتان نیز مطمئن هستید.<br><br></strong></font><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>رمز موفقیت در استفاده از این روش ها این است که تمرین کنید. این نکات را امتحان کنید و ببینید چه واکنشی دریافت می کنید. وقتی همه آنها را یکجا استفاده کنید مطمئن باشید که بهترین نتیجه عایدتان خواهد شد.</strong></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>http://wwwetelaat.blogfa.com/post/161/10<br></strong> </font></div>